Inkomensgrens 110%

Voor de Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering, het Meedoenbudget en de Individuele Inkomenstoeslag geldt een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm. In de tabel leest u de inkomensgrens exclusief en inclusief vakantietoeslag.
Jonger dan 21 jaar Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaand met of zonder kind € 281,64 € 296,46
Gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar € 563,27 € 592,92
Gehuwd, zonder kind, partner ouder dan 21 jaar € 1.096,52 € 1.154,23
Gehuwd met kind, beiden jonger dan 21 jaar       € 889,23 € 936,03
Gehuwd met kind, partner ouder dan 21 jaar € 1.422,47 € 1.497,34
21 jaar en ouder maar jonger dan                 
pensioengerechtigde leeftijd 
Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.140,84 € 1.200,88
Gehuwden of samenwonenden  € 1.629,76 € 1.715,54

Kostendelersnorm 21 jaar of ouder maar 

jonger dan pensioengerechtigde leeftijd,

per persoon bij:

Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
2 personen (50% van de norm)  € 814,88 € 857,77
3 personen (43,33% van de norm)  € 706,18 € 743,35
4 personen (40% van de norm) € 651,90 € 686,21
5 personen (38% van de norm)  € 619,31 € 651,90
6 personen (36,67% van de norm)  € 597,64 € 629,09
Pensioengerechtigden                                    Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 1.267,65 € 1.334,37
Gehuwden of samenwonenden, beiden 
pensioengerechtigd
€ 1.716,45 € 1.806,79

Gehuwden of samenwonenden, een

pensioengerechtigd de andere niet

€ 1.716,45 € 1.806,79

Normen in inrichting (inclusief verhoging zorgverzekeringswet)                                   

Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 395,24 (34,00) € 414,25 (34,00)
Gehuwden € 640,89 (79,00) € 670,46 (79,00)

Vermogensgrenzen

Om voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen mag u niet te veel vermogen hebben. Voor een alleenstaande is het maximaal toegestane vermogen € 6.505 en voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 13.010.

Let op: op grond van de wet is de gemeente verplicht om het recht op toeslagen te beoordelen op basis van inkomen, inclusief vakantietoeslag. Het inkomen dat u maandelijks ontvangt is (meestal) exclusief vakantietoeslag. Het kan zijn dat u door de hoogte van de vakantietoeslag geen recht heeft op een toeslag.