Inkomensgrens 110%

Voor het Meedoenbudget en de Individuele Inkomenstoeslag geldt een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm. In de tabel leest u de inkomensgrens exclusief en inclusief vakantietoeslag.
Jonger dan 21 jaar Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaand met of zonder kind € 273,20 € 287,58
Gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar € 546,41 € 575,17
Gehuwd, zonder kind, een ouder dan 21 jaar € 1.063,70 € 1.119,68
Gehuwd met kind, beiden jonger dan 21 jaar       € 862,61 € 908,01
Gehuwd met kind, een ouder dan 21 jaar € 1.379,89 € 1.452,52
21 jaar en ouder maar jonger dan                 
pensioengerechtigde leeftijd 
Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.106,68 € 1.164,93
Gehuwden of samenwonenden  € 1.580,98 € 1.664,19

Kostendelersnorm 21 jaar of ouder maar 

jonger dan pensioengerechtigde leeftijd,

per persoon bij:

Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
2 personen (50% van de norm)  € 790,50 € 832,10
3 personen (43,33% van de norm)  € 685,04 € 721,09
4 personen (40% van de norm) € 632,40 € 665,68
5 personen (38% van de norm)  € 600,77 € 632,39
6 personen (36,67% van de norm)  € 579,75 € 610,26
Pensioengerechtigden                                    Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 1.229,19 € 1.302,69
Gehuwden of samenwonenden, beiden 
pensioengerechtigd
€ 1.666,17 € 1.767,57

Gehuwden of samenwonenden, een

pensioengerechtigd de andere niet

€ 1.666,17 € 1.767,57

Normen in inrichting                                  

Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 383,42 € 401,86
Gehuwden € 619,06 € 647,75

Vermogensgrenzen

Voor een alleenstaande is het maximaal toegestane vermogen € 6.225 en voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 12.450.

Let op: Het inkomen dat u maandelijks ontvangt is (meestal) exclusief vakantietoeslag. Het kan zijn dat door de hoogte van de vakantietoeslag geen recht bestaat en uw aanvraag wordt afgewezen.