Inkomensgrens 110%

Voor de Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering, het Meedoenbudget en de Individuele Inkomenstoeslag geldt een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm. In de tabel leest u de inkomensgrens exclusief en inclusief vakantietoeslag.
Jonger dan 21 jaar Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaand met of zonder kind € 278,27 € 292,92
Gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar € 556,55 € 584,84
Gehuwd, zonder kind, een ouder dan 21 jaar € 1.083,45 € 1.140,47
Gehuwd met kind, beiden jonger dan 21 jaar       € 878,62 € 924,86
Gehuwd met kind, een ouder dan 21 jaar € 1.405,52 € 1.479,49
21 jaar en ouder maar jonger dan                 
pensioengerechtigde leeftijd 
Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.127,24 € 1.186,57
Gehuwden of samenwonenden  € 1.610,35 € 1.695,10

Kostendelersnorm 21 jaar of ouder maar 

jonger dan pensioengerechtigde leeftijd,

per persoon bij:

Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
2 personen (50% van de norm)  € 805,17 € 847,55
3 personen (43,33% van de norm)  € 697,77 € 734,49
4 personen (40% van de norm) € 644,14 € 678,04
5 personen (38% van de norm)  € 611,93 € 644,14
6 personen (36,67% van de norm)  € 590,51 € 621,59
Pensioengerechtigden                                    Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 1.253,98 € 1.319,98
Gehuwden of samenwonenden, beiden 
pensioengerechtigd
€ 1.700,30 € 1.789,79

Gehuwden of samenwonenden, een

pensioengerechtigd de andere niet

€ 1.700,30 € 1.789,79

Normen in inrichting (inclusief verhoging zorgverzekeringswet)                                   

Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 390,92 (34,00) € 409,71 (34,00)
Gehuwden € 631,17 (76,00) € 660,39 (76,00)

Vermogensgrenzen

Om voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen mag u niet te veel vermogen hebben. Voor een alleenstaande is het maximaal toegestane vermogen € 6.295 en voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 12.590.

Let op: op grond van de wet is de gemeente verplicht om het recht op toeslagen te beoordelen op basis van inkomen, inclusief vakantietoeslag. Het inkomen dat u maandelijks ontvangt is (meestal) exclusief vakantietoeslag. Het kan zijn dat u door de hoogte van de vakantietoeslag geen recht heeft op een toeslag.