Inkomensgrens 110%

Voor de Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering, het Meedoenbudget en de Individuele Inkomenstoeslag geldt een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm. In de tabel leest u de inkomensgrens exclusief en inclusief vakantietoeslag.

Jonger dan 21 jaar Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaand met of zonder kind € 308,48 € 324,72
Gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar € 616,97 € 649,44
Gehuwd, zonder kind, partner ouder dan 21 jaar € 1.200,96 € 1.264,16
Gehuwd met kind, beiden jonger dan 21 jaar       € 973,96 € 1.025,22
Gehuwd met kind, partner ouder dan 21 jaar € 1.557,95 € 1.639,95

 

21 jaar en ouder maar jonger dan                 
pensioengerechtigde leeftijd 
Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.249,47 € 1.315,23
Gehuwden of samenwonenden  € 1.784,95 € 1.878,89

 

Kostendelersnorm 21 jaar of ouder maar 

jonger dan pensioengerechtigde leeftijd,

per persoon bij:

Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
2 personen (50% van de norm)  € 892,47 € 939,44
3 personen (43,33% van de norm)  € 773,48 € 814,12
4 personen (40% van de norm) € 713,98 € 751,55
5 personen (38% van de norm)  € 678,28 € 713,98
6 personen (36,67% van de norm)  € 654,48 € 688,99

 

Pensioengerechtigden                                    Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 1.390,55 € 1.463,74
Gehuwden of samenwonenden, beiden 
pensioengerechtigd
€ 1.888,52 € 1.987,92

Gehuwden of samenwonenden, een

pensioengerechtigd de andere niet

€ 1.888,52 € 1.987,92

 

Normen in inrichting (inclusief verhoging zorgverzekeringswet)                                   

Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 395,66 (+ € 2,85) € 416,48 (+ € 3)
Gehuwden € 615,43 (+ € 47,50) € 647,82 (+ € 50)

Vermogensgrenzen

Om voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen, mag u niet te veel vermogen hebben. Voor een alleenstaande is het maximaal toegestane vermogen € 7.605 en voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 15.210.

Let op: op grond van de wet is de gemeente verplicht om het recht op toeslagen te beoordelen op basis van inkomen, inclusief vakantietoeslag. Het inkomen dat u maandelijks ontvangt is (meestal) exclusief vakantietoeslag. Het kan zijn dat u door de hoogte van de vakantietoeslag geen recht heeft op een toeslag.