Inkomensgrens 110%

Voor de Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering en de Individuele Inkomenstoeslag geldt een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm. In de tabel leest u de inkomensgrens exclusief en inclusief vakantietoeslag.

Jonger dan 21 jaar Incl. vakantietoeslag
Alleenstaand met of zonder kind € 330,40
Gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar € 660,79
Gehuwd, zonder kind, partner ouder dan 21 jaar € 1.286,31
Gehuwd met kind, beiden jonger dan 21 jaar       € 1.043,15
Gehuwd met kind, partner ouder dan 21 jaar € 1.668,67

 

21 jaar en ouder maar jonger dan                 
pensioengerechtigde leeftijd                                  
Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.338,28
Gehuwden of samenwonenden  € 1.911,82

 

Kostendelersnorm 21 jaar of ouder maar 

jonger dan pensioengerechtigde leeftijd,   

per persoon bij:

Incl. vakantietoeslag
2 personen (50% van de norm)  € 955,91
3 personen (43,33% van de norm)  € 828,45
4 personen (40% van de norm) € 764,73
5 personen (38% van de norm)  € 726,50
6 personen (36,67% van de norm)  € 701,00

 

Pensioengerechtigden                                          Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 1.493,43
Gehuwden of samenwonenden, beiden 
pensioengerechtigd
€ 2.027.96

Gehuwden of samenwonenden, een

pensioengerechtigd de andere niet

€ 2.027,96

 

Normen in inrichting (inclusief verhoging zorgverzekeringswet)                                   

Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 426,76 (3,00)
Gehuwden € 709,15 (50,00)

Vermogensgrenzen

Om voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen, mag u niet te veel vermogen hebben. Voor een alleenstaande is het maximaal toegestane vermogen € 7.605,00 en voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 15.210,00. 

Let op: op grond van de wet is de gemeente verplicht om het recht op toeslagen te beoordelen op basis van inkomen, inclusief vakantietoeslag. Het inkomen dat u maandelijks ontvangt is (meestal) exclusief vakantietoeslag. Het kan zijn dat u door de hoogte van de vakantietoeslag geen recht heeft op een toeslag.