Inkomensgrens 110%

Voor de Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering, het Meedoenbudget en de Individuele Inkomenstoeslag geldt een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm. In de tabel leest u de inkomensgrens exclusief en inclusief vakantietoeslag.
Jonger dan 21 jaar Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaand met of zonder kind € 277,44 € 292,04
Gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar € 554,88 € 584,08
Gehuwd, zonder kind, een ouder dan 21 jaar € 1.080,18 € 1.137,03
Gehuwd met kind, beiden jonger dan 21 jaar       € 875,98 € 922,08
Gehuwd met kind, een ouder dan 21 jaar € 1.401,27 € 1.475,02
21 jaar en ouder maar jonger dan                 
pensioengerechtigde leeftijd 
Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.123,83 € 1.182,98
Gehuwden of samenwonenden  € 1.605,47 € 1.689,97

Kostendelersnorm 21 jaar of ouder maar 

jonger dan pensioengerechtigde leeftijd,

per persoon bij:

Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
2 personen (50% van de norm)  € 802,74 € 844,99
3 personen (43,33% van de norm)  € 695,66 € 732,27
4 personen (40% van de norm) € 642,19 € 675,99
5 personen (38% van de norm)  € 610,08 € 642,19
6 personen (36,67% van de norm)  € 588,73 € 619,72
Pensioengerechtigden                                    Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 1.249,48 € 1.315,24
Gehuwden of samenwonenden, beiden 
pensioengerechtigd
€ 1.693,67 € 1.782,81

Gehuwden of samenwonenden, een

pensioengerechtigd de andere niet

€ 1.693,67 € 1.782,81

Normen in inrichting                                  

Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 391,38 € 411,98
Gehuwden € 632,93 € 666,24

Vermogensgrenzen

Voor een alleenstaande is het maximaal toegestane vermogen € 6.295 en voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 12.590.

Let op: Het inkomen dat u maandelijks ontvangt is (meestal) exclusief vakantietoeslag. Het kan zijn dat door de hoogte van de vakantietoeslag geen recht bestaat en uw aanvraag wordt afgewezen.