Informatieplicht Energie Activiteitenbesluit voor bedrijven

Publicatiedatum: 
19 mrt 2019
In 2019 verandert het Activiteitenbesluit milieubeheer. Zo komt er naast de energiebesparingsplicht ook een informatieplicht op energiegebied voor bedrijven en instellingen. Dit moet uiterlijk 1 juli 2019 zijn ingediend.

Met deze informatieplicht kan de overheid beter controleren of de bedrijven zich houden aan de energiebesparingsplicht. In Limburg Noord gaat het om zo’n 5100 bedrijven. De gemeente informeert deze bedrijven over de nieuwe informatieplicht.

Welke bedrijven?

Verbruikt een bedrijf of instelling (per adres) jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan moet het bedrijf voldoen aan de informatieplicht. Vóór 1 juli 2019 rapporteert het bedrijf welke energiebesparende maatregelen het heeft getroffen.

Hoe rapporteren?

De rapportagevorm van de informatieplicht is via het e-loket van RVO.nl per 1 maart 2019 beschikbaar. Meer informatie is te vinden op RVO.nl. De rapportage moet vóór 1 juli 2019 zijn ingediend.

Wanneer handhaven?

Op grond van de rapportage kan de gemeente beoordelen of het bedrijf voldoet aan de energiebesparingsplicht. Mocht dit niet het geval zijn dan gaan we handhaven. Volgens de energiebesparingsplicht moeten deze bedrijven de energiebesparende maatregelen die binnen 5 jaar zijn terug te verdienen hebben doorgevoerd.

De gemeente zal ook handhaven als er niet wordt voldaan aan de informatieplicht.