Individuele studietoeslag

Ben je student en is het moeilijk om je vervolgstudie te combineren met een (bij)baan? Misschien kom je in aanmerking voor individuele studietoeslag

Voorwaarden

  • Je bent minimaal 18 jaar oud
  • Je hebt recht op studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  • Je bent alleenstaand en je vermogen is niet hoger dan € 6.505 of je bent alleenstaande ouder en je vermogen is niet hoger dan € 13.010
  • Je volgt een vervolgstudie. Dat is een opleiding die je volgt na het voortgezet (speciaal) onderwijs
  • Door een arbeidsbelemmering is bijverdienen naast je vervolgstudie niet mogelijk

Aanvragen

  • Je vraagt individuele studietoeslag aan bij de gemeente. Bel (0478) 52 33 33. Kies 1 in het keuzemenu
  • Na ontvangst van de aanvraag hoor je binnen 8 weken of je de aangevraagde studietoeslag ontvangt. Soms kan het langer duren. Bijvoorbeeld als er meer onderzoek nodig is

Bezwaar

Ben je het niet eens met de beslissing? Je kunt (administratief) beroep aantekenen. Dit doe je binnen 6 weken na de beslissing.
Stuur het beroepschrift op naar:

College van B&W
Postbus 500
5800 AM Venray