Inburgeren

Komt u van buiten de EU in Nederland wonen? Dan moet u de Nederlandse taal leren spreken, lezen en schrijven. En u moet de Nederlandse samenleving leren kennen. Dit heet inburgeren. Vanaf 1 januari 2022 geldt de nieuwe Wet inburgering. De gemeente is verantwoordelijk voor de inburgering. Het doel van de nieuwe wet is dat u zo snel mogelijk kunt meedoen in Nederland.

Wat u moet weten

Bent u asielstatushouder, gezinsmigrant of overige migrant? Dan wordt u uitgenodigd bij de gemeente voor uw inburgeringstraject. Uw consulent inburgering nodigt u uit voor een gesprek. Dit gesprek noemen we de Brede Intake. In dit gesprek leggen we u uit hoe de gemeente u kan helpen bij uw inburgering en hoe u zo goed en zo snel mogelijk een zelfstandig leven kunt opbouwen in Nederland. Voordat u gaat inburgeren moet u een toets maken: de Leerbaarheidstoets. Deze toets bepaalt op welk niveau u de Nederlandse taal gaat leren. De gemeente maakt een afspraak met u voor het maken van de toets.

Na de Brede Intake maakt uw consulent samen met u een persoonlijk plan. Dat heet het Plan Inburgering en Participatie (PIP). In dit plan staat hoe en waar u gaat inburgeren. U heeft drie jaar de tijd om uw inburgeringsexamen te halen. Uw consulent zal u begeleiden bij de inburgering en het vinden van werk of onderwijs.

Starthuis Venray, Kusters Scholing & Training en de gemeente Venray werken met u aan uw inburgering.

Meer informatie over inburgeren in Nederland vindt u ook op www.inburgeren.nlexterne-link-icoon

Kosten

Als u asielstatushouder bent (onder de Wet Inburgering 2021) betaalt de gemeente uw inburgering. Als u als gezinsmigrant of overige migrant hier bent komen wonen, moet u zelf uw inburgeringscursus betalen. U kunt hiervoor geld lenen bij DUOexterne-link-icoon.