Hulp bij huishouden

Soms lukt het door ziekte of een beperking niet om zelf uw huishouden te doen. Hulp bij het huishouden kan dan een oplossing zijn. In eerste instantie kijkt u of u dit zelf kunt regelen en kunt betalen. U kunt iemand uit uw omgeving vragen of een particuliere hulp inhuren.

Particuliere hulp bij het huishouden

U kunt hulp zoeken in uw eigen omgeving. Er zijn ook websites waar u terecht kunt om hulp te vinden. Zo kunt u via Proteion Schoonexterne-link-icoon en het Groene Kruisexterne-link-icoon een particuliere huishoudelijke hulp vinden.

Hulp bij het huishouden via de gemeente

Bent u niet meer in staat uw eigen huishouden te doen? Kunt u dat niet oplossen binnen uw eigen omgeving en kunt u geen particuliere hulp betalen? Dan kunt u misschien hulp krijgen via de gemeente. Welke hulp of begeleiding u krijgt, is afhankelijk van uw situatie. De gemeente kijkt eerst naar wat u zelf nog kunt of welke hulp u kunt krijgen vanuit uw eigen omgeving. Daarna onderzoeken we welke hulp u extra nodig heeft. Meestal komt er iemand bij u thuis kijken of u recht heeft op hulp en voor hoeveel uur u hulp krijgt. In sommige gevallen is het nodig om een medisch advies op te vragen.

Kosten

Voor hulp in de huishouding wordt een eigen bijdrage gevraagd. Hiervoor geldt een maximaal tarief van € 20,60 per maand. Uw eigen bijdrage kunt u makkelijk berekenen via de website van het CAKexterne-link-icoon.

Contact

Als u hulp bij het huishouden wilt, neem dan contact op met het Schakelplein. Dit kan via (0478) 52 33 33, keuze 1.