Hulp bij hoge energiekosten

Heeft u als inwoner, ondernemer, vereniging of maatschappelijke organisatie in gemeente Venray geldzorgen door hoge energiekosten? U komt mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in uw energiekosten. Lees op deze pagina waar u terecht kunt voor hulp bij hoge energiekosten.

Huishoudens met een laag inkomen hadden in 2022 recht op energietoeslag van de overheid. Door het kabinet is bekendgemaakt dat in 2023 ook een energietoeslag verstrekt gaat worden door gemeenten. Wij bekijken op dit moment hoe wij hier als gemeente Venray mee omgaan. Lees er meer over op de pagina Energietoeslag voor lagere inkomens.

Heeft u (eerder) energietoeslag van de gemeente gehad en heeft u over dit onderwerp in december 2022 een brief ontvangen, dan kunt u gebruik maken van de subsidie voor de aanschaf van energiebesparende artikelen of voor het vervangen van witgoed. Lees er meer over op de pagina Energietoeslag voor lagere inkomens.

Advies energie besparen

Weet u niet wat voor u de beste keuze is en wilt u aan huis een gratis advies over energie besparen? Maak dan een afspraak met een energiebespaarcoach. Dat kan via energiebeparing@venray.nl of 088 – 004 63 88.

Heeft u geldproblemen door de hoge energierekening, ook nadat u energietoeslag heeft gekregen? Of had u geen recht op energietoeslag? Onder bepaalde voorwaarden betaalt het Tijdelijk Noodfonds Energie een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023. Kijk of u hiervoor in aanmerking komt op: Noodfonds-check Geldfit.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen?

Bij Platform Lage Inkomens Venray (PLIV) helpen ze u met uw aanvraag. PLIV vindt u op Mozartstraat 20b in Venray. PLIV is geopend op maandag tot en met donderdag van 09.30 tot 11.30 uur en dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.

U kunt als mkb-bedrijf aanspraak maken op een eenmalige subsidie in de gestegen energiekosten. Hiervoor is het Venray Fonds opgericht. Onder een aantal voorwaarden kan 50% van de gestegen energiekosten over een periode van 6 maanden teruggevraagd worden. Met een maximum van 7000 euro. Vraag de subsidie aan op de pagina Subsidie energiekosten voor mkb-bedrijven.

U kunt als vereniging of maatschappelijke organisatie aanspraak maken op een eenmalige subsidie in de gestegen energiekosten. Hiervoor is het Venray Fonds opgericht. Onder een aantal voorwaarden kan 50% van de gestegen energiekosten over een periode van 6 maanden teruggevraagd worden. Met een maximum van 7000 euro. Vraag de subsidie aan op de pagina Subsidie energiekosten voor verenigingen en maatschappelijke organisaties.

Mkb-ondernemingen, stichtingen, verenigingen en overige instellingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel (meer dan 7%) uitmaken van de totale omzet kunnen vanaf 21 maart 2023 de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen.

Deze landelijke TEK-regeling is een tijdelijke tegemoetkoming voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Een onverwachte gebeurtenis zoals de stijging van energieprijzen, kan uw financiële situatie overhoop halen. Bij financiële problemen is het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te zoeken. Bent u benieuwd naar uw situatie? Kijk op www.geldfit.nl en doe de test. Of bel met (0800) 81 15. U ontvangt een persoonlijk advies over eventueel te nemen vervolgstappen.

Bent u ondernemer? Neem dan een kijkje op www.geldfit.nl/zakelijk en doe de test.

Heeft u liever direct een afspraak? Maak dan een afspraak bij het spreekuur Hulp bij financiën.