Hoogte persoonsgebonden budget voor dienstverlening

Wilt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen voor professionele ondersteuning? De maximale hoogte van uw pgb is het laagste tarief dat de gemeente Venray heeft afgesproken met de aanbieders die de voorziening voor u kunnen leveren.

Wat u moet weten

U kunt geen pgb aanvragen voor behandeling door niet-professionele ondersteuning. Met niet-professioneel bedoelen we ondersteuning gegeven door personen of organisaties anders dan in de uitoefening van bedrijf of beroep.

Hoogte van het persoonsgebonden budget voor formele hulp

 
Wonen Micro aanbieder Reguliere aanbieder
Pleegzorg (exclusief toeslag pleegzorgvergoeding) € 44,41 per etmaal € 48,19 per etmaal
Gezinshuizen € 116,89 per etmaal € 141,75 per etmaal
Zelfstandig wonen training € 105,15 per etmaal € 115,42 per etmaal
Kleinschalige woongroepen € 188,90 per etmaal € 209,79 per etmaal
Logeren etmaal (licht/midden) € 208,26 per etmaal / € 48,70 per dagdeel € 232,53 per etmaal / € 55,65 per dagdeel
Logeren etmaal (zwaar)  € 291,97 per etmaal / € 72,70 per dagdeel € 330,79 per etmaal / € 83,84 per dagdeel
 
Dagbehandeling en dagbesteding Micro aanbieder Reguliere aanbieder
Ernstig meervoudige beperking € 83,60 per dagdeel € 96,63 per dagdeel
Opgroeiproblematiek kind € 83,60 per dagdeel € 96,63 per dagdeel
Terug naar school € 22,05 per uur € 25,51 per uur
Duurzame daginvulling zaterdagopvang € 15,68 per uur € 18,16 per uur
Duurzame daginvulling groepsleiding midden (schoolvervangend) € 16,88 per uur € 19,43 per uur
Duurzame daginvulling groepsleiding midden (naschools) € 13,94 per uur € 15,98 per uur
 
Ambulant Micro aanbieder Reguliere aanbieder
GGZ Maatwerk € 99,61 per uur € 116,94 per uur
Ambulante hulp duurzaam € 68,05 per uur € 79,89 per uur
Ambulante hulp perspectief 1 € 74,18 per uur € 87,08 per uur
Ambulante hulp perspectief 2 € 111,35 per uur € 130,72 per uur
Vaktherapie € 75,60 per uur € 88,75 per uur
EED diagnostiek € 84,50 per uur € 99,20 per uur
EED behandeling € 82,98 per uur € 97,40 per uur
 
Overige ondersteuning Micro aanbieder Reguliere aanbieder
Vervoer ambulant enkel € 11,79 per stuk € 11,79 per stuk
Vervoer bij verblijf enkel € 11,79 per stuk € 11,79 per stuk

 

  • Micro aanbieders zijn organisaties die bedrijfsmatig/beroepsmatig jeugdhulp verlenen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. En ze voldoen aan ten minste twee van de volgende drie criteria, gemeten over de afgelopen drie boekjaren:
    • balanstotaal van maximaal € 350.000;
    • netto omzet van maximaal € 700.000;
    • maximaal 10 fte personeel.
  • Reguliere aanbieders zijn alle aanbieders met uitzondering van aanbieders die voldoen aan de hierboven beschreven eisen voor micro-aanbieders en die bedrijfsmatig/beroepsmatig jeugdhulp verlenen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.