Hoogte en betaling bijstandsuitkering

Welk bedrag u aan bijstand kunt krijgen, hangt onder andere af van uw inkomen, leeftijd en leefsituatie. De bijstandsuitkering wordt op vaste data op uw rekening bijgeschreven.

 

Jonger dan 21 jaar Inclusief
vakantietoeslag
Alleenstaand met of zonder kind € 300,36
Gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar € 600,72
Gehuwd, zonder kind, een ouder dan 21 jaar € 1.169,37
Gehuwd met kind, beiden jonger dan 21 jaar       € 948,32
Gehuwd met kind, een ouder dan 21 jaar € 1.516,97

 

21 jaar en ouder maar jonger dan 
pensioengerechtigde leeftijd 
Inclusief
vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder               € 1.216,62
Gehuwden of samenwonenden  € 1.738,02

 

Kostendelersnorm 21 jaar of ouder maar jonger dan pensioengerechtigde leeftijd, per persoon bij:

Inclusief vakantietoeslag
2 personen (50% van de norm)  € 869,01
3 personen (43,33% van de norm)  € 753,14
4 personen (40% van de norm) € 695,21
5 personen (38% van de norm)  € 660,45
6 personen (36,67% van de norm)  € 637,27

 

Pensioengerechtigden                                    Inclusief vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder                                              € 1.357,66
Gehuwden of samenwonenden, beiden 
pensioengerechtigd
€ 1.843,60

Gehuwden of samenwonenden, een

pensioengerechtigd de andere niet

€ 1.843,60

 

Normen in inrichting (inclusief verhoging zorgverzekeringswet)

Inclusief vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder 
€ 388,24 (3,00)
Gehuwden € 649,23 (50,00)

Vermogensgrenzen

Om voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen, mag u niet te veel vermogen hebben. Voor een alleenstaande is het maximaal toegestane vermogen € 7.605,00 en voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 15.210,00.

Let op: op grond van de wet is de gemeente verplicht om het recht op een bijstandsuitkering te beoordelen op basis van inkomen, inclusief vakantietoeslag. Het inkomen dat u maandelijks ontvangt is (meestal) exclusief vakantietoeslag. Het kan zijn dat u door de hoogte van de vakantietoeslag geen recht heeft op een bijstandsuitkering.

Betaaldata 2023

 • vrijdag 13 januari
 • woensdag 15 februari
 • woensdag 15 maart
 • woensdag 12 april
 • vrijdag 12 mei
 • woensdag 14 juni
 • woensdag 14 juni: vakantiegeld
 • vrijdag 14 juli
 • vrijdag 11 augustus
 • woensdag 13 september
 • vrijdag 13 oktober
 • vrijdag 10 november
 • woensdag 13 december
 • vrijdag 12 januari 2024

Specificatie en jaaropgave

Elke maand ontvangt u automatisch een uitkeringsspecificatie van de gemeente. U ziet bijvoorbeeld welke inkomsten zijn verrekend en hoeveel vakantiegeld wordt gereserveerd. In februari ontvangt u de jaaropgave. Deze heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

In de jaaropgave leest u hoeveel bijstand u heeft ontvangen. Deze informatie wordt doorgegeven aan de Belastingdienst. Bewaar de jaaropgave goed. U krijgt geen nieuwe. De specificaties en jaaropgave ontvangt u automatisch en zijn gratis.