Hoogte bijstandsuitkering 100%

Welk bedrag u aan bijstand kunt krijgen hangt onder andere af van uw inkomen, leeftijd en leefsituatie.
Jonger dan 21 jaar Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaand met of zonder kind € 258,42 € 272,02
Gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar € 516,84 € 544,04
Gehuwd, zonder kind, een ouder dan 21 jaar € 1.006,09 € 1.059,04
Gehuwd met kind, beiden jonger dan 21 jaar       € 815,91 € 858,85
Gehuwd met kind, een ouder dan 21 jaar € 1.305,16 € 1.373,85
21 jaar en ouder maar jonger dan                 
pensioengerechtigde leeftijd 
Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder   € 1.046,73 € 1.101,81
Gehuwden of samenwonenden  € 1.495,33 € 1.574,03

Kostendelersnorm 21 jaar of ouder maar 

jonger dan pensioengerechtigde leeftijd,

per persoon bij:

Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
2 personen (50% van de norm)  € 747,67 € 787,02
3 personen (43,33% van de norm)  € 647,98 € 682,08
4 personen (40% van de norm) € 598,13 € 629,61
5 personen (38% van de norm)  € 568,22 € 598,13
6 personen (36,67% van de norm)  € 548,28 € 577,14
Pensioengerechtigden                                    Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 1.164,39 € 1.225,67
Gehuwden of samenwonenden, beiden 
pensioengerechtigd
€ 1.577,34 € 1.660,36

Gehuwden of samenwonenden, een

pensioengerechtigd de andere niet

€ 1.577,34 € 1.660,36

Normen in inrichting (inclusief verhoging zorgverzekeringswet)                       

Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 363,75 (34,00) € 382,89 (34,00)
Gehuwden € 590,11 (79,00) € 621,69 (79,00)

Vermogensgrenzen

Om voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen mag u niet te veel vermogen hebben. Voor een alleenstaande is het maximaal toegestane vermogen € 6.505 en voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 13.010.

Let op: op grond van de wet is de gemeente verplicht om het recht op een bijstandsuitkering te beoordelen op basis van inkomen, inclusief vakantietoeslag. Het inkomen dat u maandelijks ontvangt is (meestal) exclusief vakantietoeslag. Het kan zijn dat u door de hoogte van de vakantietoeslag geen recht heeft op een bijstandsuitkering.