Hoogte bijstandsuitkering 100%

Welk bedrag u aan bijstand kunt krijgen, hangt onder andere af van uw inkomen, leeftijd en leefsituatie.

Jonger dan 21 jaar Exclusief 
vakantietoeslag
Inclusief
vakantietoeslag
Alleenstaand met of zonder kind € 280,44 € 295,20
Gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar € 560,88 € 590,40
Gehuwd, zonder kind, een ouder dan 21 jaar € 1.091,78 € 1.149,24
Gehuwd met kind, beiden jonger dan 21 jaar       € 885,42 € 932,02
Gehuwd met kind, een ouder dan 21 jaar € 1.416,32 € 1.490,86

 

21 jaar en ouder maar jonger dan 
pensioengerechtigde leeftijd 
Exclusief
vakantietoeslag
Inclusief
vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder   € 1.135,88 € 1.195,66
Gehuwden of samenwonenden  € 1.622,68 € 1.708,08

 

Kostendelersnorm 21 jaar of ouder maar jonger dan pensioengerechtigde leeftijd, per persoon bij:

Exclusief vakantietoeslag Inclusief vakantietoeslag
2 personen (50% van de norm)  € 811,34 € 854,04
3 personen (43,33% van de norm)  € 703,16 € 740,11
4 personen (40% van de norm) € 649,07 € 683,23
5 personen (38% van de norm)  € 616,62 € 649,07
6 personen (36,67% van de norm)  € 594,98 € 626,35

 

Pensioengerechtigden                                    Exclusief vakantietoeslag Inclusief vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 1.264,14 € 1.330,67
Gehuwden of samenwonenden, beiden 
pensioengerechtigd
€ 1.716,84 € 1.807,20

Gehuwden of samenwonenden, een

pensioengerechtigd de andere niet

€ 1.716,84 € 1.807,20

 

Normen in inrichting (inclusief verhoging zorgverzekeringswet)

Exclusief vakantietoeslag Inclusief vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 359,69 (+ € 2,85) € 378,62
(+ € 3)
Gehuwden € 560,89 (+ € 47,50) € 588,93 (+ € 50)

Vermogensgrenzen

Om voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen, mag u niet te veel vermogen hebben. Voor een alleenstaande is het maximaal toegestane vermogen € 7.605 en voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 15.210.

Let op: op grond van de wet is de gemeente verplicht om het recht op een bijstandsuitkering te beoordelen op basis van inkomen, inclusief vakantietoeslag. Het inkomen dat u maandelijks ontvangt is (meestal) exclusief vakantietoeslag. Het kan zijn dat u door de hoogte van de vakantietoeslag geen recht heeft op een bijstandsuitkering.