Hoogte bijstandsuitkering 100%

Welk bedrag u aan bijstand kunt krijgen hangt onder andere af van uw inkomen, leeftijd en leefsituatie
Jonger dan 21 jaar Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaand met of zonder kind € 248,37 € 261,44
Gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar € 496,74 € 522,88
Gehuwd, zonder kind, een ouder dan 21 jaar € 967,00 € 1.017,89
Gehuwd met kind, beiden jonger dan 21 jaar       € 784,1,19 € 825,46
Gehuwd met kind, een ouder dan 21 jaar € 1.254,45 € 1.320,47
21 jaar en ouder maar jonger dan                 
pensioengerechtigde leeftijd 
Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder   € 1.006,08 € 1.059,03
Gehuwden of samenwonenden  € 1.437,26 € 1.512,90

Kostendelersnorm 21 jaar of ouder maar 

jonger dan pensioengerechtigde leeftijd,

per persoon bij:

Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
2 personen (50% van de norm)  € 718,63 € 756,45
3 personen (43,33% van de norm)  € 622,76 € 655,54
4 personen (40% van de norm) € 574,90 € 605,16
5 personen (38% van de norm)  € 546,16 € 574,90
6 personen (36,67% van de norm)  € 527,04 € 554,78
Pensioengerechtigden                                    Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 1.125,05 € 1.184,26
Gehuwden of samenwonenden, beiden 
pensioengerechtigd
€ 1.526,54 € 1.606,88

Gehuwden of samenwonenden, een

pensioengerechtigd de andere niet

€ 1.526,54 € 1.606,88

Normen in inrichting                                  

Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 351,56 € 368,33
Gehuwden € 569,51 € 595,59

Vermogensgrenzen

Om voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen mag u niet te veel vermogen hebben. Voor een alleenstaande is het maximaal toegestane vermogen € 6.225 en voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 12.450.

Let op: op grond van de wet is de gemeente verplicht om het recht op uitkering te beoordelen op basis van inkomen, inclusief vakantietoeslag. Het inkomen dat u maandelijks ontvangt is (meestal) exclusief vakantietoeslag. Het kan zijn dat u door de hoogte van de vakantietoeslag geen recht heeft op een bijstandsuitkering.