Hoogte bijstandsuitkering 100%

Welk bedrag u aan bijstand kunt krijgen hangt onder andere af van uw inkomen, leeftijd en leefsituatie
Jonger dan 21 jaar Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaand met of zonder kind € 252,98 € 266,29
Gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar € 505,95 € 532,58
Gehuwd, zonder kind, een ouder dan 21 jaar € 984,95 € 1.036,79
Gehuwd met kind, beiden jonger dan 21 jaar       € 798,74 € 840,78
Gehuwd met kind, een ouder dan 21 jaar € 1.277,74 € 1.344,99
21 jaar en ouder maar jonger dan                 
pensioengerechtigde leeftijd 
Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder   € 1.024,77 € 1.078,70
Gehuwden of samenwonenden  € 1.463,95 € 1.541,00

Kostendelersnorm 21 jaar of ouder maar 

jonger dan pensioengerechtigde leeftijd,

per persoon bij:

Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
2 personen (50% van de norm)  € 731,98 € 770,50
3 personen (43,33% van de norm)  € 634,33 € 667,72
4 personen (40% van de norm) € 585,58 € 616,40
5 personen (38% van de norm)  € 556,30 € 585,58
6 personen (36,67% van de norm)  € 536,83 € 565,08
Pensioengerechtigden                                    Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 1.139,98 € 1.199,98
Gehuwden of samenwonenden, beiden 
pensioengerechtigd
€ 1.545,73 € 1.627,08

Gehuwden of samenwonenden, een

pensioengerechtigd de andere niet

€ 1.545,73 € 1.627,08

Normen in inrichting (inclusief verhoging zorgverzekeringswet)                       

Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 358,47 (34,00) € 375,55 (34,00)
Gehuwden € 580,70 (76,00) € 607,26 (76,00)

Vermogensgrenzen

Om voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen mag u niet te veel vermogen hebben. Voor een alleenstaande is het maximaal toegestane vermogen € 6.295 en voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 12.590.

Let op: op grond van de wet is de gemeente verplicht om het recht op toeslagen te beoordelen op basis van inkomen, inclusief vakantietoeslag. Het inkomen dat u maandelijks ontvangt is (meestal) exclusief vakantietoeslag. Het kan zijn dat u door de hoogte van de vakantietoeslag geen recht heeft op een toeslag.