Hogere grenswaarden geluid

Denkt u de maximale geluidsbelasting te overschrijden bij bijvoorbeeld de bouw van een woning? Vraag in dat geval een hogere grenswaarde aan.

Wat u moet weten

Let op: vanwege de Omgevingswet die per 1 januari 2024 geldt, zullen een aantal onderdelen worden gewijzigd. Dit kan betekenen dat onderstaande tekst niet op alle onderdelen van toepassing of actueel is. In de komende periode wordt dit aangepast.

Lees meer over de omgevingswet voor hogere grenswaarden geluidexterne-link-icoon.

  • In de Wet geluidhinder is bepaald hoe hoog de maximale geluidsbelasting van een (spoor)weg of (gezoneerd) industrieterrein mag zijn op de gevel van een woning of ander geluidgevoelig object.
  • Binnen een bepaalde bandbreedte mogen gemeenten in sommige gevallen en onder voorwaarden een hogere geluidsbelasting toestaan.
  • Het kan dat bij het bouwen van een woning of ander geluidgevoelig object de nabijheid van een geluidsbron leidt tot een overschrijding. Dit blijkt dan uit akoestisch onderzoek. Vraag in dat geval een hogere grenswaarde aan.
  • In dat soort gevallen doorloopt u ook een ruimtelijke procedure. Bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging of een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan. Dien uw verzoek voor een hogere grenswaarde dan vóór of tijdens de aanvraag voor de ruimtelijke procedure in.

Aanvragen

  • Vul onderstaand aanvraagformulier in
  • Stuur het formulier samen met het akoestisch onderzoek naar de gemeente Venray. U kunt het formulier ook in de brievenbus van het gemeentehuis doen:

Gemeente Venray
Postbus 500
5800 AM Venray

Procedure

Bij een ruimtelijke procedure legt de gemeente het ontwerp van het besluit hogere grenswaarden ter inzage. Dit doen we tegelijk met het ontwerp van het bestemmingsplan of omgevingsvergunning. Iedereen kan hierover zienswijzen inbrengen. Het college neemt een besluit over deze zienswijzen.

Eerst moeten de benodigde hogere grenswaarden door het college zijn vastgesteld. Daarna pas kan het bestemmingsplan worden vastgesteld. Of de omgevingsvergunning worden verleend.

Kosten

U betaalt geen kosten voor het verzoek om hogere grenswaarden.