Herstelregeling verenigingen kunst en cultuur

Vanwege de coronacrisis hebben kunst- en cultuurverenigingen een zware tijd achter de rug. Vanuit de gemeente willen we de verenigingen daarom ondersteunen bij de opstartperiode na corona. U kunt als vereniging een eenmalige subsidieaanvraag indienen voor € 500,- voor een activiteit of evenement.

Wat u moet weten

Als gemeente Venray willen we alle verenigingen in de kunst- en cultuursector een extraatje geven. Enerzijds als blijk van waardering. Want we beseffen ons heel goed dat de coronaperiode niet makkelijk is geweest. Anderzijds willen we u hiermee ook een duwtje in de rug geven voor de toekomst en ophalen of hierbij ondersteuning gewenst is. U kunt als vereniging daarom eenmalig 500 euro aanvragen voor een activiteit of evenement.

Voorwaarden

  • De regeling is bedoeld voor alle gesubsidieerde kunst- en cultuurverenigingen die op dit moment (of in 2020) een periodieke subsidie ontvangen van de gemeente.
  • Aan de activiteit waaraan de subsidie besteed moet worden zijn geen eisen verbonden. Wel stellen we als voorwaarde dat de activiteit moet plaatsvinden voor 31 december 2022.

Aanvragen

Via het online formulier Aanvraag herstelregeling kunst en cultuur vraagt u de subsidie aan. 

Op het formulier vult u in:

  • de gegevens van uw vereniging
  • de gegevens van de contactpersoon
  • voor welke activiteit of maatregel u de subsidie wilt gebruiken

Daarnaast stellen we u een paar extra vragen over de manier waarop uw vereniging op dit moment (de gevolgen van) corona ervaart.

Na uw aanvraag

Na het verzenden van het webformulier wordt gekeken of uw aanvraag compleet is en of u recht heeft op de subsidie. Als u recht heeft op de subsidie krijgt u hierover een brief. U ontvangt binnen 8 weken een reactie.

Hoelang duurt het?

U kunt uw aanvraag indienen tot 31 december 2021.