Herstelregeling kunst en cultuur

Publicatiedatum: 
9 sep 2021
Een boeiend en bloeiend cultuurklimaat, dat is wat wij met zijn allen nastreven. En hoe anders zag het er opeens in 2020 uit. Veel plannen en ambities konden in de la. En reguliere activiteiten konden ineens niet meer doorgaan.

Trots op creativiteit

Verenigingen moesten op zoek naar nieuwe creatieve mogelijkheden om hun activiteiten, zij het in gewijzigde vorm, te kunnen blijven uitoefenen. Veel verenigingen zijn hierin geslaagd en hebben zo ook hun leden weten te behouden en de financiële eindjes aan elkaar kunnen knopen. De creativiteit was groots en iets om trots op te zijn!

Impuls

We kunnen gerust stellen dat de kunst en cultuursector een van de hardst getroffen sectoren is door de maatregelen die waren afgekondigd. Maar er is nu ook weer perspectief. De maatregelen zijn grotendeels versoepeld en dat biedt verenigingen nu, na de zomervakantie, weer reden voor het opstarten van nieuwe activiteiten. Als gemeente Venray willen wij hier graag een impuls aan geven. Daarom is, in samenwerking met Cultura Venray, de herstelregeling culturele infrastructuur in het leven geroepen.

Herstelregeling culturele infrastructuur

De regeling is bedoeld voor alle gesubsidieerde kunst- en cultuurverenigingen die op dit moment of in 2020 een periodieke subsidie ontvingen van de gemeente. Op 1 oktober 2021 treedt de herstelregeling in werking. Vanaf dat moment kunnen de betreffende verenigingen digitaal een aanvraag voor 500 euro indienen. Een vereniging moet daarbij aangeven waarvoor de eenmalige subsidie wordt gebruikt en antwoord geven op enkele vragen. Zo wil de gemeente graag weten aan welke ondersteuning nog meer behoefte is. De verenigingen die in aanmerking komen, krijgen eind september bericht vanuit de gemeente.