Heroriëntatie voor ondernemers

Bevindt u zich met uw bedrijf in zwaar weer? En vraagt u zich af of het verstandig is om door te gaan met uw onderneming of juist te stoppen? Dan is er een groot aanbod aan instrumenten die u hierbij kunnen helpen.

Bedrijfsscan

Met een van de onderstaande gratis bedrijfsscans krijgt u een goed beeld hoe uw organisatie ervoor staat. Een bedrijfsscan geeft u inzicht in de mogelijke vervolgstappen die u kunt nemen met uw onderneming. U kunt de scan ook overslaan en u direct wenden tot de instrumenten die u verder kunnen helpen.

Scan
KvK Zwaar weer routewijzerexterne-link-icoonDe Zwaar weer routewijzer van de Kamer van Koophandel helpt u met het ontdekken hoe het ervoor staat met uw bedrijf. U analyseert vier belangrijke bedrijfsaspecten: klanten, businessmodel, financiën en wendbaarheid. Deze analyse levert een routekaart op, waarna u aan de slag kunt met een stappenplan.
Heroriëntatiescan IMKexterne-link-icoonDeze scan behandelt niet alleen de financiële kant van uw onderneming; ook het toekomstperspectief en de (financiële) privésituatie worden belicht. U ontvangt een kort verslag van de heroriëntatiescan met een advies om wel/niet deel te nemen aan een heroriëntatietraject. Dit geeft u handvatten voor het vervolgtraject.

Hieronder vindt u meer informatie over de instrumenten die u kunnen helpen bij het vervolgtraject dat past bij uw situatie:

  1. Ik wil mijn onderneming voortzetten
  2. Ik wil stoppen met mijn onderneming

Ik wil mijn onderneming voortzetten

U wilt uw bedrijf voortzetten. U ziet mogelijkheden voor de onderneming zoals die nu is. Of u kijkt naar een nieuw businessmodel of kiest voor andere activiteiten. De onderstaande instrumenten kunnen u hierbij helpen:

Lokaal aanbod
Heroriëntatietraject IMKexterne-link-icoon

In het Heroriëntatietraject IMK vindt eerst een ‘intakegesprek’ plaats. In volgende gesprekken zullen scenario’s worden uitgewerkt: doorgaan, twijfel/nadere inventarisatie of stoppen. Na de intake wordt gekeken welk traject gevolgd kan worden.

Het gebruik van het heroriëntatietraject is voor inwoners van de gemeente Venray gratis.

Regionaal aanbod
Ondernemersklankbord Regioteam LimburgHet Ondernemersklankbord Regioteam Limburg levert maatwerkadvies aan zzp’ers en het mkb. Ervaren oud-ondernemers bieden coaching en advies over alles dat met ondernemen te maken heeft. Denk aan het voorkomen van een faillissement, overname, juridische- en geldzaken, marketing en bedrijfsvoering.
Landelijk aanbod
MKB Doorgaanexterne-link-icoonMKB Doorgaan geeft gratis hulp aan ondernemers met (financiële) problemen die hun bedrijf gezond willen houden. 
KvK Adviesteamexterne-link-icoon

Voor persoonlijk advies, een stappenplan of hulp bij vervolgstappen kunt u contact opnemen met het KvK Adviesteam zwaar weer op telefoonnummer (0800) 21 17. Een KvK-adviseur brengt u in contact met de organisatie die het best bij u past.

Het gesprek met het KvK Adviesteam is gratis. Een vervolgstap met inzet van een niet-commerciële organisatie is meestal kosteloos.

Ik wil stoppen met mijn onderneming

U stopt met uw onderneming en u zoekt een baan of bijbaan in loondienst. Onderstaande instrumenten kunnen u hierbij helpen:

Lokaal aanbod

Gemeente Venray

Als u werk zoekt, kunt u contact opnemen met de gemeentelijke werkcoaches van het Werkplein. De werkcoach bekijkt samen met u wat nodig is om u uit te laten stromen richting werk in loondienst.

Regionaal aanbod

Leerwerkloket Noord-Limburgexterne-link-icoon

Het Leerwerkloket geeft onafhankelijk advies, informatie en loopbaanbegeleiding aan zowel werknemers, werkzoekenden, scholieren als werkgevers. Het doel is om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de arbeidsmarktregio Noord-Limburg te versterken. 

Het gebruik van informatie en advies met een vraag op het gebied van leren en werken en loopbaanbegeleiding is gratis.

Landelijk aanbod

NL Leert Doorexterne-link-icoon

NL Leert Door is een onderdeel van de steunpakketten van de overheid. Iedereen van 18 jaar en ouder kan hiervan gebruik maken om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Er zijn twee regelingen:

  • NL leert door met inzet van een ontwikkeladvies bij een loopbaanadviseur, inclusief een arbeidsmarktscan;
  • NL leert door met inzet van (online) scholing.

Het gebruik van een ontwikkeladvies door een loopbaanadviseur en (online) scholing is gratis.

Praktijklerenexterne-link-icoon

Het gaat hierbij om het leren in de praktijk tijdens het werk, eventueel gecombineerd met een theoretisch deel. Om praktijkleren herkenbaar vorm te geven en waar mogelijk te erkennen met een diploma, wordt vanuit de arbeidsmarkt samenwerking gezocht met het mbo. Deze mogelijkheid voor scholing staat ook open voor ondernemers met een Bbz-uitkering.