Heropening vliegbasis De Peel

Het Ministerie van Defensie wil op termijn vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. Daarvoor is een luchthavenbesluit nodig. Via deze pagina vindt u informatie over het proces van voorbereiding van het luchthavenbesluit en hoe omwonenden en andere belanghebbenden daarbij worden betrokken. Ook het standpunt van de gemeente Venray en het verdere verloop is op deze pagina terug te vinden.

Standpunt gemeente Venray

Op 17 september 2019 heeft de gemeenteraad van Venray zich uitgesproken tegen de plannen van Defensie om de vliegbasis te heropenen. Dit vanwege de negatieve effecten die de heropening heeft op de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners van Venray en op de economie en bedrijvigheid in Venray.

Rol en aanpak gemeente Venray

De gemeente Venray komt op voor de belangen van inwoners en ondernemers. Dit doet de gemeente door belanghebbenden, politiek, inwoners en pers in de regio tijdig en goed te informeren over het proces en de mogelijkheden om een mening of reactie te geven. Ook gaat de gemeente in gesprek met voor- en tegenstanders. De gemeente volgt nauwkeurig alle processtappen die Defensie zet en reageert kritisch waar nodig. Ook neemt ze zelf initiatief om belangrijke informatie te verzamelen en te controleren. Ze stuurt aan op de uitvoering van onderzoeken en bekijkt de uitkomsten kritisch. Vanuit de regierol in de regio heeft de gemeente intensief overleg met omliggende gemeenten en provincies Limburg en Brabant en stemt ze de gezamenlijke belangen goed af.

Procedure luchthavenbesluit

Om weer te kunnen vliegen vanaf Vliegbasis De Peel, is Defensie in 2019 gestart met de Procedure luchthavenbesluit de Peel.

Informatie vanuit Defensie

Op de website van het Ministerie van Defensie vindt u meer informatie over de heropening van vliegbasis De Peel. Daar vindt u ook uitleg over de Procedure luchthavenbesluit De Peel met een tijdlijn. Op die tijdlijn ziet u wanneer er wat gaat gebeuren. Op de website van Defensie kunt u ook de Presentatie online informatiebijeenkomst Reactienota De Peel 19 en 24 januari 2022 bekijken.

Commissie voor Overleg en Voorlichting Milieu (COVM)

Tweemaal per jaar is er een vergadering van de Commissie voor Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) De Peel. De COVM is een adviescommissie van de minister van Defensie. Vergaderingen zijn openbaar. Bij de vergaderingen van de COVM zijn aanwezig:

  • een gedeputeerde van de provincie (voorzitter);
  • de commandant van de vliegbasis;
  • een bestuurder en/of een omwonende van iedere gemeente die binnen de geluidszone van de vliegbasis ligt;
  • het Hoofd Bureau Geluidhinder, Zonering en Rapportering van de Koninklijke Luchtmacht;
  • een vertegenwoordiger van milieuorganisaties;
  • een vertegenwoordiger van de plaatselijke luchtverkeersleiding.

Namens de gemeente Venray neemt burgemeester Leontien Kompier deel aan de COVM. Namens omwonenden heeft Jan Houba zitting in de commissie (jpmhouba@hetnet.nl).

Op de website van de COVM De Peel vindt u de agenda en de verslagen van de vergaderingen.

Belevingsvlucht F35

Op 18 oktober 2022 voerde een F35 van de Koninklijke Luchtmacht een belevingsvlucht uit in de omgeving van vliegbasis De Peel. Zo kregen inwoners een idee van het geluid van een F35 en de impact daarvan op de leefomgeving. Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en de regionale omgevingsdiensten voerden tijdens de belevingsvlucht geluidsmetingen uit op een aantal locaties in de omgeving. Daarnaast hebben ruim 4.700 inwoners in de hele regio deelgenomen aan een belevingsonderzoek. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van Defensie en in samenwerking met de omliggende gemeenten.

Op de hoogte blijven

U kunt op verschillende manieren op de hoogte blijven van het proces:

Burenmailing Defensie

Het Ministerie van Defensie geeft via haar website www.defensie.nl informatie over de voortgang en besluitvorming. Wilt u door Defensie actief op de hoogte gehouden worden van het nieuws over de heropening? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Defensie: Burenmailing De Peel. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar informatiedepeel@mindef.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook vragen stellen aan Defensie over dit onderwerp.

Nieuwsbrief gemeente

De gemeente Venray start in de zomer van 2022 met een nieuwsbrief over de heropening. U kunt zich hiervoor aanmelden. Wilt u een vraag stellen aan de gemeente over de vliegbasis? Stuur dan een e-mail naar vliegbasis@venray.nl.

Veelgestelde vragen

Waarom wil Defensie de vliegbasis weer openen?

Het Ministerie van Defensie wil vliegbasis De Peel heropenen om er F-35 jachtvliegtuigen te laten opstijgen en landen. Ook wil Defensie er oefenen met helikopters en C-130 Hercules toestellen en drones. Het oefenen is noodzakelijk in het belang van onze nationale veiligheid. Op andere militaire vliegvelden in Nederland is onvoldoende geluidruimte beschikbaar in aanwezige vergunningen om daar nog te mogen opstijgen en landen. Op vliegbasis De Peel is nog wel geluidruimte beschikbaar in een bestaande vergunning, ook al is de vliegbasis niet meer in gebruik. Daarom wil Defensie deze vliegbasis weer openen.