Grootschalige huisvesting met beheer en handhaving

Grote werkgevers als DSV en OTTO Workforce zijn er duidelijk over. Huisvester KaFra Housing, spin off van OTTO, eveneens: tijdelijke huisvesting van internationale werknemers kan het beste op grotere schaal. Ook de gemeente is voor grootschaliger huisvesting staat te lezen in het onlangs door het college vastgestelde beleid, dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Hoe denken inwoners erover? We vroegen het de dorpsraden van Oostrum en Ysselsteyn, twee dorpen die ervaring hebben met het huisvesten van diverse groepen.

Oostrum vangt genoeg mensen op

Met internationale werknemers hebben ze in Oostrum geen problemen. Net  binnen de dorpsgrenzen ligt het MSP van Kafra Housing, waar 240 mensen wonen. Daarover krijgt de dorpsraad geen klachten, laat voorzitter Jan-Willem Bruijsten desgevraagd weten. Huisvester KaFra heeft er beheerders opzitten die zorgen dat alles netjes blijft en dat er geen overlast ontstaat. Ook over de buitenlandse werknemers die in woningen in het dorp wonen krijgt de dorpsraad geen klachten. Een aantal van hen doet mee aan dorpsactiviteiten
en is van plan om in Oostrum te blijven wonen. Toch is een deel van de Oostrumers boos op de gemeente Venray. Niet vanwege de huisvesting van internationale werknemers. Waar ze in Oostrum last van hebben is de opeenstapeling van huisvestingsvraagstukken voor doelgroepen waarvoor de gemeente een beroep doet op het dorp.

Oostrum herbergt sinds ruim twintig jaar een tbs-kliniek. Tot voor kort verbleven er 350 asielzoekers in de evenementenhal, eveneens aan de rand van het dorp. Daarnaast is er Stevig, waar mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen worden behandeld. Kortom, Oostrum draagt zijn steentje bij aan de opvang van mensen die hulp en een dak boven hun hoofd nodig hebben, vertolkt de  dorpsraadvoorzitter de opinie van veel inwoners van het dorp. Daarom reageerden de dorpelingen furieus toen de gemeente Venray begin juni een plan voor 250 zogeheten flexwoningen presenteerde. Weliswaar zijn die woningen maar voor een klein gedeelte bestemd voor internationale werknemers en liggen de beoogde locaties niet allemaal in  Oostrum, maar voor veel dorpsbewoners gaat het om de optelsom.

Meer dan 200 Oostrumers verzamelden zich in het gemeenschapshuis voor een informatieavond op initiatief van de dorpsraad. Daar maakten de aanwezige dorpelingen duidelijk dat zij best mensen in nood willen opvangen. Maar wel op wat Jan-Willem Bruijsten omschrijft als een humane manier. En dat is kleinschalig en met de juiste doelgroepen bij elkaar. Omdat ook buurdorp Oirlo en de wijk
Brabander te hoop liepen tegen de plannen, stelde de gemeenteraad het besluit over de flexwoningen uit. Een nieuw voorstel lag er medio oktober nog niet.

Vrouwen in Ysselsteyn voelen zich minder veilig

Net als de Oostrumse evenknie is de dorpsraad van Ysselsteyn voorstander van grootschalige huisvesting van internationale werknemers. Met goed professioneel
beheer, voldoende voorzieningen en handhaving als dat nodig is. ‘Het lijkt erop dat grootschalige, goed georganiseerde huisvesting beter te begeleiden en te controleren is dan de verspreide huisvesting die we nu hebben’, schrijft de dorpsraad. De Ysselsteynse dorpsvertegenwoordiging noemt ook controle
van de aanbieders van huisvesting belangrijk. 

In Ysselsteyn wonen naar schatting van de gemeente ongeveer 500 internationale werknemers. Lang niet allemaal zijn ze officieel geregistreerd. De dorpsraad is zich bewust van de bijdrage van internationale werknemers aan de lokale en regionale economie. Maar het dorp krijgt ook te maken met de minder fijne kanten van de arbeidsmigratie. Er is sprake van meer diefstal en met name vrouwen voelen zich onveilig in de supermarkt en op andere plekken in het dorp. Mannen hangen rond op het Lovinckplein en gebruiken het plein soms ook als openbaar toilet. De dorpsraad krijgt jaarlijks zo’n vijf meldingen van overlast, maar dat aantal zegt niet alles, laat de raad schriftelijk weten. Ook hebben inwoners het gevoel dat politie en gemeente weinig doen om de situatie te verbeteren. Als de internationale werknemers bij elkaar op een locatie wonen, met voldoende mogelijkheden voor ontspanning, zullen die problemen minder worden, is de gedachte.

Over dit artikel

Dit is een artikel uit weekblad Peel en Maas. In acht artikelen wordt het onderwerp arbeidsmigratie en internationale werknemers vanuit verschillende kanten bekeken. Wie zijn ze, waar komen ze vandaan, waar werken en wonen ze? Aanleiding voor de serie is het beleid internationale werknemers van de gemeente Venray. De artikelen zijn geschreven door freelance journalist Bert Albers, op verzoek van de gemeente. De gemeente heeft geen zeggenschap gehad over de inhoud. De artikelen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van het weekblad.