Grond- en baggerspecie melden

We willen graag bodemverontreiniging voorkomen. Daarom stelt de gemeente voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen.

Wat u moet weten

De gemeente toetst het gebruik van grond, baggerspecie en bouwstoffen aan landelijk en lokaal beleid. Daarom moet u het melden als u grond, baggerspecie of bouwstoffen gebruikt, hergebruikt of opslaat. Dit doet u als u:

  • meer dan 50 m³ schone grond verwerkt (minimaal vijf werkdagen vóór toepassing);
  • IBC-bouwstoffen toepast (minimaal vier weken vóór toepassing).

Meer informatie over in welke gevallen u géén melding hoeft te doen, vindt u in de brochure Grond en baggerspecie meldenexterne-link-icoon.

Milieutechnische kwaliteit

Van de gebruikte grond moet u de milieuhygiënische kwaliteit aantonen. Hiervoor heeft u een keuringsrapport of certificaat nodig. Dat krijgt u via een erkend milieukundig bodemadviesbureauexterne-link-icoon dat u inschakelt om de grond te keuren.

Melding doen