Gezondheidszorg Oekraïners

Op deze pagina staat relevantie informatie over de gezondheidszorg voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Google Translate

Прочитайте цю веб-сторінку в перекладі українською через Google Translateexterne-link-icoon.

Huisarts

In de gemeente Venray kunt u voor een bezoek aan de huisarts van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur terecht bij de huisartsenpraktijk in Veltum, Langstraat 100. Bel voor een afspraak of overleg (0478) 58 35 58.

In het weekend en buiten deze kantoortijden kunt u terecht bij de Huisartsenpost Noord Limburg, Professor Gelissensingel 20 in Venlo. Bel voor een afspraak of overleg (0900) 88 18 of (077) 320 37 58.

Medicijnen

Voor het ophalen van medicijnen op recept kunt u terecht in iedere openbare apotheek. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur. Buiten deze kantooruren kunt u terecht bij de dienstapotheek bij de spoedpost op locatie VieCuri in Venlo.

Veel gestelde vragen gezondheidszorg

Ontheemden uit Oekraïne hebben in Nederland recht op medische zorg. Bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, verloskundige of het ziekenhuis. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid financiert de zorg aan ontheemden uit Oekraïne en organiseert de zorg in samenwerking met VWS.

Ontheemden uit Oekraïne met een Burgerservicenummer vallen vanaf 1 juli 2022 onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Zij hoeven geen premie of eigen risico te betalen. De zorgverlener vindt het Burgerservicenummer van de ontheemde vanaf 1 augustus 2022 in de verzekeringsgegevens.

Als een zorgverlener de ontheemde niet kan vinden in het declaratiesysteem, dan kan de factuur zonder meldnummer naar het CAK worden gestuurd. In dat geval is de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) van toepassing.

Vanaf 1 augustus 2022 wordt niet gehandhaafd op de verzekeringsplicht voor ontheemden. Dat betekent dat werkende ontheemden vanaf 1 augustus geen zorgverzekering meer hoeven af te sluiten. Zij vallen dan onder de RMO. Zorgverzekeraars beëindigen de al afgesloten zorgverzekeringen per 1 augustus. Ontheemden ontvangen hierover een brief.

Ontheemden krijgen de optie aangeboden om de zorgverzekering te behouden. Let op: dit is vrijwel altijd een onaantrekkelijke keuze voor de ontheemde, omdat voor de RMO geen zorgpremie of eigen risico betaald hoeft te worden. Ook is het zorgpakket van de RMO ruimer dan het basispakket. Op het moment dat een ontheemde toch een zorgverzekering afsluit, heeft hij/zij eventueel recht op zorgtoeslag.

Vanaf 1 juli 2022 komt medische zorg uit het basispakket ten laste van de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). De inhoud van het basispakket is door de overheid vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het Zorginstituut legt uit wat verzekerd is en onder welke voorwaarden. Op de website van Zorginstituut Nederlandexterne-link-icoon staat een overzicht van alle informatie over het basispakket Zvw.

Daarnaast wordt vanaf 1 juli 2022 bepaalde zorg buiten het basispakket vergoed. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de vergoeding van mondzorg bij acute pijnklachten (tot € 250), anticonceptie, abortuszorg, bril en gehoorapparaat (met toestemming) en bepaalde geneesmiddelen. Het zorgpakket is gelijk aan de Regeling Medische zorg Asielzoekersexterne-link-icoon.

De kosten voor de tandarts en andere mondzorg voor volwassenen worden beperkt vergoed. Het gaat dan om de kaakchirurg of vergoeding van een kunstgebit.
Voor verzekerden onder de 18 jaar worden de meeste tandartskosten wél volledig vergoed. De orthodontist (beugeltandarts) wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Zie voor meer informatie: Tandarts en mondzorg (Zvw) | Verzekerde zorg | Zorginstituut Nederlandexterne-link-icoon

Vanaf 1 juli 2022 komt medische zorg voor ontheemden uit het basispakket ten laste van de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). In deze regeling zit ook een vergoeding van mondzorg bij acute pijnklachten tot € 250.

Vanaf 1 juli 2022 is dit mogelijk. Declaraties kunnen vanaf 1 augustus 2022 worden ingediend via het reguliere declaratiesysteem.

Ja. Vanuit de RMO (vanaf 1 juli 2022) wordt abortuszorg vergoed. Abortuszorg die is geleverd van 1 maart tot 1 juli 2022 kan met terugwerkende kracht worden gedeclareerd via de RMO. 

Neem contact op met de dichtstbijzijnde verloskundigenpraktijk. Deze vindt u op deverloskundige.nlexterne-link-icoon.
Voor spoedeisende hulp belt u het alarmnummer 112.

Geregistreerde hulpmiddelen uit het basispakket die voorgeschreven zijn door een huisarts of medisch specialist worden vergoed. Op de website van Zorginstituut Nederlandexterne-link-icoon vindt u een overzicht van alle informatie over het basispakket Zvw.

Indien een ontheemde uit Oekraïne geen burgerservicenummer (BSN) heeft, maar wel direct medisch noodzakelijke zorg nodig heeft, ontvangt hij/zij deze. Zijn/haar zorgverlener kan deze kosten declareren bij het CAK via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV). Kijk voor meer informatie over declareren op www.hetcak.nl/sovexterne-link-icoon.

Een ontheemde uit Oekraïne hoeft zich niet zelf uit te schrijven bij de zorgverzekeraar en in te schrijven in de RMO. Dit wordt automatisch geregeld. In juli ontvangt de ontheemde een brief met informatie over de overgang van de zorgverzekering naar de RMO.

Ja. Oekraïense ontheemden kunnen terecht bij de jeugdgezondheidszorg voor een bezoek aan het consultatiebureau, voor vaccinaties vanuit het Rijksvaccinatieprogramma en voor vragen over gezondheid en opvoeden van kinderen tot 18 jaar. De jeugdgezondheidszorg en de vaccinaties zijn gratis.

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen gratis de coronaprik(ken) halen op een GGD-priklocatie. Zij kunnen telefonisch een afspraak maken voor de prik via (0800) 70 70 (ook in het Engels). Op veel GGD-locaties kunnen zij ook zonder afspraak een coronaprik halen. De brochure ‘COVID-19 in the Netherlands: how the Netherlands deals with coronavirus’ externe-link-icoonbiedt extra informatie over het coronavirus in Nederland.

Kinderen uit Oekraïne krijgen ook vaccinaties tegen onder andere polio, mazelen en rodehond via het rijksvaccinatieprogrammaexterne-link-icoon aangeboden. Een afspraak maken is hiervoor niet nodig. Via hun ouders krijgen zij een uitnodiging. Zie ook: Opvang vluchtelingen Oekraïne en infectieziekten | RIVMexterne-link-icoon.

Alle kinderen tot 18 jaar krijgen de vaccinaties aangeboden tegen de infectieziekten waartegen we vaccineren binnen het RVP (Rijksvaccinatieprogramma) zoals polio, mazelen en rodehond. Vanwege het risico op mazelen, krijgen kinderen vanaf 9 maanden ook een vervroegde BMR (bof, mazelen, rodehond BMR0) aangeboden.
Kinderen onder de 12 jaar die nog geen vaccinatie tegen tuberculose hebben gehad, kunnen worden doorverwezen naar de tuberculoseafdeling van de GGD voor een BCG (Bacille Calmette Guérin) vaccinatie.

Op deze pagina van de Zorgverzekeringslijnexterne-link-icoon staat meer informatie over hoe de zorg voor Oekraïners in Nederland vanaf 1 juli 2022 is geregeld. De informatie is ook in het Engels, Oekraïens en Russisch te lezen.