Gemeentesecretaris Evert Voorn

Foto van gemeentesecretaris Evert Voorn

Contact

Telefoon: (0478) 52 33 05
E-mail: evert.voorn@venray.nl

Portefeuille

De gemeentesecretaris is de algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en de eerste adviseur van het college van B&W

Nevenfuncties

  • Lid serviceclub Lions Venray