Gemeentesecretaris Evert Voorn

Gemeentesecretaris Evert Voorn

Portefeuille

De gemeentesecretaris is de algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en de eerste adviseur van het college van B&W

Contact

Telefoon: (0478) 52 33 05
E-mail: evert.voorn@venray.nl

Nevenfuncties

  • Voorzitter St. Family4all Venray (gezinshereniging statushouders)
  • Lid serviceclub Lions Venray