Gemeenteraad beslist over verplaatsing JKC Talententuin naar locatie De Toverbal

16 mei 2024
Algemeen

De gemeenteraad beslist op 27 juni over de voorgenomen verplaatsing van Jenaplan Kindcentrum Talententuin naar de locatie van de voormalige basisschool De Toverbal. De verplaatsing van de Jenaplanschool draagt onder andere bij aan een betere spreiding van scholen binnen de gemeente.

Onderzoek afgerond

Het door de gemeenteraad aangevraagde onderzoek naar de verplaatsing van Jenaplan Kindcentrum Talententuin (voorheen: basisschool De Keg) naar de locatie De Toverbal aan de Sint Ursulastraat is afgerond. Een verplaatsing blijkt mogelijk en zorgt voor de nodige positieve neveneffecten. Wethouder Daan Janssen licht toe: “Het ontbreken van een basisschool in het noordwesten van Venray betekent nu dat veel kinderen vrij ver moeten reizen naar school. De verplaatsing van JKC Talententuin zorgt voor een betere spreiding.”

Betere spreiding basisscholen 

JKC Talententuin ligt nu in de wijk Veltum naast basisschool Coninxhof. Beide scholen zijn toe aan vernieuwing. Door JKC Talententuin te verplaatsen naar de wijk Noord-West komen de basisscholen beter verspreid te liggen. Basisschool Coninxhof blijft in de wijk Veltum. Voor leerlingen uit De Brabander wordt hiermee een school dicht bij huis mogelijk. 

Nieuwbouw op locatie De Toverbal 

De bestaande gebouwen van voormalige basisschool De Toverbal dateren van 1970 en zijn niet meer geschikt te maken voor hedendaags onderwijs. Deze gebouwen worden daarom gesloopt. Op de ruimte die vrijkomt, zal een basisschool, kinderopvang, onderwijsondersteuning en sportzaal worden gerealiseerd. Extra functies zoals woningbouw of een wijkfunctie bleken niet realistisch. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel zal de bouw van de nieuwe school op zijn vroegst in de tweede helft van 2025 starten.