Gemeentelijke opvanglocaties

In de gemeente Venray worden op een aantal locaties vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. De toewijzing van vluchtelingen verloopt via de Veiligheidsregio Limburg Noord.

Google Translate

Прочитайте цю веб-сторінку в перекладі українською через Google Translate.

Aangewezen locaties

  • Gebouw C van het Raayland College in Venray
  • Het Roekenbosch in Blitterswijck (3 huisjes)
  • Woningen aan de Stationsweg in Venray

Gebouw C van het Raayland College

Gebouw C van het Raayland College is sinds 13 juni 2022 beschikbaar voor vluchtelingen uit Oekraïne. Er is ruimte voor 123 mensen. Gebouw C is een leegstaand deel van het schoolgebouw, ook wel bekend als het oude Boschveldcollege. Het gebouw is geschikt gemaakt voor tijdelijke bewoning.

Dit deel van het Raayland College wordt begin juli 2023 gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe school voor Focus en Spectrum. De vluchtelingen verhuizen voor die tijd naar een nieuwe opvanglocatie op het terrein van Vincent van Gogh.

Rode Kruis 

De coördinatie van de locatie is in handen van het Rode Kruis. Zij zetten woonbegeleiders, EHBO-vrijwilligers en Vrijwilligers Maatschappelijk Opvang en Ondersteuning in. De medewerkers van het Rode Kruis zijn tussen 8.00 en 22.00 uur aanwezig. In de nacht zorgt de gemeente voor permanente aanwezigheid van minimaal twee beveiligers.

Voor vragen of opmerkingen over de opvanglocatie en begeleiding kunt u contact opnemen met de locatiemanager van het Rode Kruis via 06 – 38 21 74 45 of opvangraayland@rodekruis.nl.

Het Roekenbosch

In drie woningen van Wonen Limburg op park Het Roekenbosch in Blitterswijck worden op dit moment vluchtelingen opgevangen.

Stationsweg

Het gaat om de woningen aan de Stationsweg 48, 48a, b, c en d. Dit zijn vijf voormalige cliëntenwoningen van Vincent van Gogh. De laatste jaren waren hier internationale werknemers gehuisvest. Begin december 2022 zijn ongeveer 60 bewoners van de opvanglocatie bij het Raayland College naar deze woningen verhuisd. Het Rode Kruis blijft hun aanspreekpunt bij vragen en problemen.