Gemeentelijke onderscheiding

Wilt u iemand voordragen voor een gemeentelijke onderscheiding? Venray kent een bronzen waarderingspenning, het zilveren ereblijk en de gemeentelijke erepenning/het ereburgerschap

Wat moet u weten

Neem altijd eerst contact op met het kabinet van de burgemeester. Bel (0478) 52 33 33 en vraag naar Mirjam Smit of Lean Brinkman. Zij kunnen u in grote lijnen vertellen of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een gemeentelijke onderscheiding en hoe u te werk moet gaan.

De uitreiking kan bij een bijzondere gelegenheid die te maken heeft met de belangrijkste verdienste (bijvoorbeeld een jubileum of een afscheid). Dien de aanvraag uiterlijk 6 weken daarvoor in.

Voor het ereblijk en de gemeentelijke erepenning duurt de procedure minimaal 4 maanden, omdat de gemeenteraad daarover een besluit moet nemen.

Aanvragen

U verzamelt alle benodigde gegevens. Voor iedere activiteit waarvoor u de erepenning aanvraag, voegt u een motivatie of ondersteuning toe. Bijvoorbeeld van de instelling, vereniging of organisatie waarvoor hij of zij werkzaamheden verricht.

Gebruik het online aanvraagformulier. Wilt u uw aanvraag liever schriftelijk indienen? Geef dit dan tijdens het telefoongesprek met Mirjam Smit of Lean Brinkman aan.

Het college van burgemeester en wethouders beslist over toekenning van een bronzen waarderingspenning. De voordracht voor een zilveren ereblijk of gemeentelijke erepenning/ereburger wordt via het college voorgelegd aan de gemeenteraad die dan (in beslotenheid) een besluit neemt.

De gemeente informeert u over de uitkomst van het voorstel en maakt afspraken met u over het moment van uitreiking.