Gemeentelijke onderscheiding

Wilt u iemand voordragen voor een gemeentelijke onderscheiding? Venray kent een bronzen waarderingspenning, het zilveren ereblijk en de gemeentelijke erepenning/het ereburgerschap.

Wat u moet weten

  • Neem altijd eerst contact op met het kabinet van de burgemeester. Bel (0478) 52 33 33 en vraag naar Monique Lamers of Karin Bruggeman. Zij kunnen u in grote lijnen vertellen of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een gemeentelijke onderscheiding en hoe u te werk moet gaan.
  • De uitreiking kan bij een bijzondere gelegenheid plaatsvinden die te maken heeft met de belangrijkste verdienste (bijvoorbeeld een jubileum of een afscheid). Dien de aanvraag uiterlijk zes weken daarvóór in.
  • Voor het ereblijk en de gemeentelijke erepenning duurt de procedure minimaal vier maanden, omdat de gemeenteraad daarover een besluit moet nemen.

Aanvragen

U kunt een gemeentelijke onderscheiding online aanvragenexterne-link-icoon.

Wilt u uw aanvraag liever schriftelijk indienen? Geef dit dan tijdens het telefoongesprek aan.

Meesturen

U verzamelt alle benodigde gegevens. Voor iedere activiteit waarvoor u de erepenning aanvraagt, voegt u een motivatie of ondersteuning toe. Bijvoorbeeld van de instelling, vereniging of organisatie waarvoor hij of zij werkzaamheden verricht.

Hoe gaat het verder

Het college van burgemeester en wethouders beslist over toekenning van een bronzen waarderingspenning. De voordracht voor een zilveren ereblijk of gemeentelijke erepenning/ereburger wordt via het college voorgelegd aan de gemeenteraad die dan (in beslotenheid) een besluit neemt.

De gemeente informeert u over de uitkomst van het voorstel en maakt afspraken met u over het moment van uitreiking.