Gemeentearchief en Vak O

Wilt u meer weten over de historie van Venray en omstreken? Of informatie achterhalen over uw eigen geschiedenis of die van uw familie? In het gemeentearchief vindt u archieven, collecties, de bibliotheek en documentatiebestanden.

Archief raadplegen

De studiezaal van het gemeentearchief is op dinsdag en donderdag geopend op afspraak. Het maken van een afspraak kan telefonisch via (0478) 52 35 12 of via gemeentearchief@venray.nl.

Soorten archieven

  • Over het algemeen zijn de archieven van het gemeentebestuur die ouder zijn dan twintig jaar openbaar. U kunt die dan inzien. De oudste stukken in het dorpsarchief van Venray gaan terug tot circa 1600.
  • Het gemeentearchief bevat ook een groot aantal parochiearchieven en archieven van verenigingen en instellingen.
  • De bibliotheek van het archief beschikt over een uitgebreide collectie boeken, tijdschriften, brochures en jaarverslagen over Venray en omstreken.
  • Beeldmateriaal over Venray vindt u in de fotocollectie. Ook heeft het archief een aantal dvd's met geluid en bewegend beeld.
  • Meer informatie over het archief en de aanwezige collecties vindt u op Rooynet.nlexterne-link-icoon.
  • Op Rooynet.nlexterne-link-icoon vindt u cultuurhistorische foto's, films, geluiden en documenten. Deze zijn door de deelnemende organisaties verzameld, gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. U vindt er onder meer het digitale archief van het Venrayse weekblad Peel en Maas vanaf 1880, op enkele jaargangen na.
  • We archiveren ook de collegebesluiten en raadstukken.

Stamboomonderzoek doen

Op de websites van Rooynetexterne-link-icoon en Wiewaswieexterne-link-icoon vindt u vele historische documenten over personen in het verleden. Van de burgerlijke stand van Venray zijn de volgende documenten opgenomen:

  • Geboorteaktes 1879-1916
  • Huwelijksaktes 1797-1941
  • Overlijdensaktes 1798-1966

Kosten

Inzage is gratis. Aan het maken van afdrukken zijn kosten verbonden.

tarief
Kopie A4€ 0,50
Kopie A3€ 0,60

Rondleidingen Vak O op begraafplaats Boschhuizen

Vak O is het gedeelte van de begraafplaats waar vanaf 1973 de graven van het kerkhof rond de St. Petrus’ Bandenkerk zijn overgebracht. Dit gedeelte is een afspiegeling van oud Venray. Meer dan 1.000 grafmonumenten zijn er te zien. Bijvoorbeeld van Venrayse kapelaans, burgemeesters, huisartsen, schoolhoofden, de familie Poels en Readts. Indrukwekkend is het grote aantal slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, onder andere van het bombardement van 12 oktober 1944.

In 2018 heeft de gemeente de monumentale waarde van Vak O erkend en vastgesteld dat het geheel bewaard moet blijven als cultuurhistorisch erfgoed. In de periode van maart t/m november verzorgt een groep enthousiaste vrijwilligers iedere maandagochtend het onderhoud van Vak O.

Het Rooys Gidsen Gilde verzorgt rondom Vak O verschillende rondleidingen die u via de VVVexterne-link-icoon kunt reserveren.