Gemeente Venray wil camping De Zwaluw per september sluiten

04 juli 2024
Algemeen

Het College van B&W van Venray gaat stappen zetten om de exploitatie van camping de Zwaluw aan de Deurneseweg in Ysselsteyn te beëindigen. Het huidige bestemmingsplan staat een camping op deze plek niet toe. De beheerder diende eerder een verzoek in om het bestemmingsplan te wijzigen om de camping te legaliseren, maar het college wil hier niet aan meewerken. Via het opleggen van een last onder dwangsom wil het college nu bereiken dat de beheerder begin september stopt met de camping.

Dwangsom

De camping is in strijd met een goede ruimtelijke ordening. De geurbelasting is op deze locatie te hoog waardoor er geen sprake kan zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de bewoners. Het college geeft de beheerder tot begin september 2024 de tijd om de camping te ontruimen en beëindigen. Gebeurt dit niet, dan moet de beheerder direct een dwangsom betalen van € 100.000,-.  

Einde aan overlast en incidenten 

Op de camping staan 45 chalets die uitzendbureau Reyhan verhuurt aan arbeidsmigranten die bij een vleesverwerker in Helmond werken. Sinds de komst van Reyhan, in 2021, zijn er regelmatig incidenten op de camping en ervaren inwoners van Ysselsteyn overlast. Zij dienden dit voorjaar al een handhavingsverzoek in. De gemeente constateerde eerder ook al dat de brandveiligheid op de camping niet op orde is. Met de beëindiging van de camping, vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan, hoopt het college dat er ook een einde komt aan de overlast en incidenten die er plaatsvinden.