Gemeente Venray heeft grip op processen Burgerzaken

Publicatiedatum: 
13 feb 2020
Jaarlijks onderzoekt de gemeente de inhoudelijke kwaliteit van de gegevens in de basisregistratie personen (BRP) en de kwaliteit van uitvoering. De resultaten van het onderzoek laten een positiever beeld zien dan vorig jaar. Natuurlijk blijven er verbeterpunten. De verwachting is dat de stijgende lijn ook bevestigd wordt door de aanvullende steekproef vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De gemeente is verantwoordelijk voor (de juistheid van de gegevens in) de BRP. De BRP staat voor dé basisregistratie personen die verplicht gebruikt wordt voor het uitvoeren van alle publiekrechtelijke taken. Dus bijvoorbeeld het verstrekken van bijstand, maar ook het verstrekken van toeslagen door de belastingdienst. Iedere inwoner van gemeente Venray heeft er belang bij dat de vastgelegde gegevens over personen juist zijn.

Voorkomen van fraude

Met het onderzoeksresultaat laat de gemeente Venray zien dat eerder afgesproken acties zijn opgepakt. Zo zijn er onder andere verbeteringen doorgevoerd op de actualiteit en de beheersing van de werkprocessen binnen Burgerzaken. Een mooi voorbeeld hiervan is het aanstellen van een toezichthouder BRP die een bijdrage levert aan de controles op mogelijke adresfraude.

Eindresultaat

Het onderzoek richt zich op de inhoud, uitvoering en kwaliteit van de BRP. Deze kwaliteit wordt in de jaren 2019, 2020 en 2021 stapsgewijs verhoogd om zo uiteindelijk te voldoen aan de eisen en de normen die het ministerie van BZK aan de gemeente stelt. De gemeente Venray heeft er alle vertrouwen in dat in het onderzoek van 2021 de beoogde kwaliteitsnorm is bereikt.