Gemeente Venray: eerst isoleren, dan de rest

Publicatiedatum: 
4 okt 2021
De gemeente Venray gaat alles in het werk stellen om inwoners te helpen hun woningen te isoleren. Dat zegt het Venrayse college van B&W in het startdocument Transitievisie Warmte. Daarin gaat de gemeente in op de manier waarop Venrayse woningen verwarmd blijven in een toekomst met minder fossiele energie.

Transitie warmte

‘De groenste energie is de energie die we niet gebruiken. Bovendien is minder energie gebruiken niet alleen goed voor de aarde, maar ook goed voor de portemonnee’, zegt wethouder Cor Vervoort. Op 2 november besluit de gemeenteraad over de Transitievisie Warmte.

Geen energiearmoede

Gedwongen van het aardgas af is geen optie, zo laat wethouder Vervoort weten. ‘De energietransitie is bij uitstek ook een sociaal vraagstuk. In Venray mag niemand met energiearmoede te kampen krijgen. Daarom zetten we vol in op isoleren, want minder energie verbruiken betekent een lagere energierekening en dat zorgt er weer voor dat mensen aan het einde van de maand meer geld over houden. Investeren in isoleren verdient zichzelf immers altijd snel terug.’

Andere warmtebronnen

De gemeente Venray heeft in het kader van de Transitievisie Warmte onderzocht welke duurzame alternatieven voor aardgas er zijn. ‘Venray heeft mogelijkheden voor warmtenetten, maar vanwege het ontbreken van concrete warmtebronnen is dat nu toekomstmuziek. Daarom zetten we in  op isoleren en waar mogelijk overstappen op hybride warmtepompen om zo klaar te zijn voor de toekomst. Dit past ook in de bredere ambitie van Venray Vergroent om waar mogelijk energie te besparen.’ Ook staat de gemeente open voor initiatieven van onderop. Vervoort geeft aan dat daarover in het uitvoeringsprogramma verder zal worden ingegaan: ‘We merken dat inwoners vaak zelf gewoon heel veel kennis hebben. We geven daarom ruim baan aan buurtinitiatieven die op vrijwillige basis duurzame alternatieven voor aardgas zoeken.’

Aardgasvrije toekomst

Voor de transitie naar aardgasvrije woningen en bedrijfsgebouwen vraagt het Rijk alle gemeenten in Nederland een Transitievisie Warmte op te stellen. Hierin staat hoe gemeenten zich voorbereiden op een aardgasvrije toekomst. In 2050 wil de gemeente Venray van het gas af zijn. De gemeente heeft in de voorbereiding gesproken met inwoners, netbeheerders, woningcorporatie en het waterschap. ‘Dat we uiteindelijk afscheid nemen van fossiele energie is onvermijdelijk’, aldus Vervoort. ‘De gevolgen van klimaatverandering zijn duidelijk en alleen samen kunnen we stappen zetten om de aarde ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden.’