Gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen

Bent u een (zorg)instelling volgens de Wet langdurige Zorg? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen voor het vervoer van bewoners met een handicap. Op deze manier kunt u de bewoners samen vervoeren en hoeft u niet voor iedere bewoner apart een kaart aan te vragen

Wat u moet weten

Er zijn een aantal voorwaarden waar de instelling aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen:

  • uw instelling valt onder de Wet Langdurige Zorg
  • uw instelling of nevenvestiging is gevestigd in de gemeente Venray
  • het voertuig waarvoor u de parkeerkaart aanvraagt moet op naam van de instelling staan
  • de parkeerkaart is uitsluitend bedoeld voor het vervoer voor mensen met een beperking die in uw instelling verblijven

U kunt meerdere parkeerkaarten aanvragen als er meer voertuigen worden gebruikt. Een parkeerkaart voor een instelling is maximaal vijf jaar geldig en is niet gebonden aan een voertuig. Het is verstandig om zes weken voordat de geldigheidsduur afloopt een nieuwe kaart aan te vragen.

Kosten

De kosten van een gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen bestaat uit 2 delen:

  • € 27,60 voor de aanvraag van de kaart
  • € 27,60 voor het document zodra deze wordt toegekend

Aanvragen en contact

Wilt u een gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen aanvragen of heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact op met het Schakelplein via (0478) 52 33 33 (keuze 1).