Geen rondweg Blitterswijck

Publicatiedatum: 
7 nov 2019
Er komt geen rondweg rondom Blitterswijck. Wel wordt de Oude Heerweg-Ooijenseweg in de toekomst veiliger gemaakt. Ook komt er een onderzoek naar de komst van een kortsluitroute tussen de Blitterswijckseweg en de rondweg om Wanssum ter hoogte van de Driesstraat.

Dat zijn de resultaten van de verkeersstudie Wanssum-Blitterswijck. Daarin heeft het college van B&W verschillende varianten laten onderzoeken. In de verkeersstudie wordt geconcludeerd dat de rondweg om Blitterswijck een te forse ingreep zou zijn in de ecologische hoofdstructuur. Het aantal gebruikers van de rondweg zou die ingreep niet rechtvaardigen.

Blitterswijck: vier varianten onderzocht

Vanwege overlast van (vracht)verkeer door het dorp, kwam vanuit Blitterswijck de wens om een rondweg te onderzoeken. Daarom werd in de verkeersstudie een viertal varianten onderzocht: twee varianten die het verkeer om Blitterswijck heen zouden leiden, één die het verkeer op een andere wijze door het dorp zou leiden en het veiliger maken van de bestaande Oude Heerweg-Ooijenseweg.

Het onderzoek naar de twee varianten op een rondweg liet zien dat de doorkruising van de ‘goudgroene natuurzone’ niet wenselijk is. Het aantal van ongeveer 1200 gemotoriseerde voertuigen voor de aanleg van de weg is hiervoor te laag. De variant die het verkeer op een andere wijze door Blitterswijck zou leiden zou de overlast niet verminderen. Daarom neemt het college van B&W de conclusie van het onderzoek over om met maatregelen de leefbaarheid van de route Oude Heerweg-Ooijenseweg te verbeteren.

Verkeer tussen Wanssum en Blitterswijck

De verkeersstudie concludeert ook dat het verkeer tussen Wanssum en Blitterswijck via een kortsluitroute kan worden geleid. Dit om de Blitterswijckseweg te ontlasten. Daarvoor worden twee varianten onderzocht: ten westen en ten oosten van de Driestraat in Wanssum.