Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

De komende jaren worden er in het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum allerlei maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren. De Oude Maasarm wordt gereactiveerd, er worden dijken verlegd en er komen 2 hoogwatergeulen. In Wanssum wordt bovendien de haven uitgebreid en een rondweg aangelegd

Ga naar de website ooijen-wanssum.nl

Wegwerkzaamheden

  • Vanwege de aanleg van de Rondweg Wanssum worden enkele straten definitief afgesloten voor alle verkeer. Tot en met eind 2020 zijn onderstaande straten definitief afgesloten:
    • Nieuwlandsestraat
    • Peddepoel
    • Lange Ven
    • Meerlosebaan (deze weg blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers)


Meer informatie over de planning, omleidingsroutes en werkzaamheden is te vinden op de website gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.