Flats Veltum afgekoppeld van riool

Publicatiedatum: 
31 jan 2019
Vanaf nu worden ook Venrayse huurwoningen afgekoppeld van het riool. Dat betekent dat het regenwater dat op de daken van gebouwen valt, niet langer naar het riool gaat, maar wordt opgevangen in beken en wadi’s. De gemeente Venray en Wonen Limburg starten de samenwerking met de flatgebouwen in Veltum.

De afgelopen jaren werd duidelijk dat klimaatverandering in Nederland samen gaat met lange periodes van droogte, hittestress en hevige buien met grote wateroverlast in korte tijd. Daartegen is afkoppelen een belangrijk wapen, vertelt wethouder Carla Brugman: ‘Tegen de extreme buien waarmee we de laatste jaren geconfronteerd worden, kan geen riolering op. Daarom koppelen we onze goten af van het riool. Het regenwater gaat niet langer naar de riolering, maar naar onze beken en wadi’s.’ De maatregel past in de brede ‘klimaatadaptatie-aanpak’ van de gemeente Venray. Op allerlei manieren wil de gemeente grote wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen.

Samenwerking in Veltum

Wonen Limburg en de gemeente Venray spraken af dat de flats in Veltum worden afgekoppeld en dat daarmee het regenwater van bijna 4000 m2 dakoppervlak niet langer in het riool verdwijnt. Tegelijkertijd zorgt de gemeente ervoor dat rondom de flats wadi’s komen op water op te vangen. Ger Peeters, bestuurder van Wonen Limburg: ‘Ik ben blij met deze samenwerking, want Veltum heeft nu nog veel last van wateroverlast bij hevige buien.’

Klimaatbestendig maken

De gemeente Venray werkt al langer aan het klimaatbestendig maken van de omgeving. Zo zorgt vergroening van de omgeving ervoor dat water sneller de grond in kan bij hevige buien. Daarnaast heeft de gemeente een afkoppelsubsidie voor particuliere huiseigenaren. Wethouder Brugman is blij dat die aanpak nu verbreed wordt: ‘Het is belangrijk dat ook huurwoningen onderdeel zijn van onze klimaataanpak. Alleen als we allemaal samenwerken kunnen we de gevolgen van klimaatverandering het hoofd bieden.’