Extra ondersteuning voor kosten coronacheck

Vanuit het Rijk is er extra geld beschikbaar gesteld voor de controle op de coronatoegangspas. Maakt u extra kosten voor de controle van de coronatoegangspas, dan kunt u die kosten onder bepaalde voorwaarden declareren bij de gemeente. In Venray kunnen horecaondernemers, organisatoren van evenementen en sportverenigingen/sportaccommodaties hier een beroep op doen.

Wat u moet weten

Voor wie?

Horecaondernemers, organisatoren van evenementen en sportverenigingen/sportaccommodaties komen in aanmerking voor een vergoeding voor de gemaakte kosten van het controleren van de coronatoegangspas.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning gelden enkele voorwaarden:

  • Alleen noodzakelijke kosten voor controle-activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking.
  • Er kunnen alleen kosten worden gedeclareerd voor de inhuur van erkende bedrijven die controleren op de coronatoegangspas (dus niet voor gebruikelijke beveiliging of deurcontrole).
  • Om de vergoeding te kunnen ontvangen, moet er een factuur worden meegestuurd waarop staat dat het gaat om controle van het coronatoegangsbewijs en de datum van de gemaakte kosten.
  • De vergoeding geldt voor maximaal 5 uur per dag, tenzij anders voorgeschreven bij evenementen.
  • De vergoeding is maximaal €27,50 per uur (excl. BTW).
  • Kosten die al op een andere manier zijn vergoed, komen niet in aanmerking.
  • Kosten kunnen worden gedeclareerd tot en met 14 januari 2022. Maar op is op!

Aanvragen

Via bovenstaande knop aanvragen vergoeding vraagt u een bijdrage aan. Om in te loggen heeft u DigiD nodig.

Op het formulier vult u uw gegevens in en de meerkosten die u specifiek voor de coronatoegangspas heeft gemaakt. Als bijlage stuurt u de facturen mee van de gemaakte kosten. Na het verzenden van het webformulier ontvangt u automatisch een afschrift van uw aanvraag. Daarna wordt gekeken of uw declaratie kloppend en compleet is en of u recht heeft op de vergoeding. Als u recht heeft op de vergoeding, wordt die aan u overgemaakt.

Meesturen

In het formulier voegt u facturen toe van de door u gemaakte kosten, waarop duidelijk vermeld staat dat het gaat om kosten voor de controle van de coronatoegangspas en de datum van de gemaakte kosten.

Hoelang duurt het?

Tot en met 14 januari 2022 kunt u een declaratie indienen. Verstrekking van de vergoeding vindt plaats op volgorde van binnenkomst van een volledig ingevuld webformulier inclusief complete en correcte (op juiste naam gestelde) facturen tot het budget dat ons is toegekend op is.