Evenementensubsidie

  1. Stap 1 van 4. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 4: Subsidieaanvraag
  3. Stap 3 van 4: Controleren
  4. Stap 4 van 4: Voltooid
Wil je een evenement organiseren en wil je hiervoor subsidie aanvragen?
Ben je een vrijwilligersorganisatie, stichting of vereniging uit Venray (dus een rechtspersoon zonder winstoogmerk)?
Vindt jouw evenement (hoofdzakelijk) in de gemeente Venray plaats?
Is jouw evenement voor het brede publiek toegankelijk (kan iedereen komen)?
Ga je de subsidie besteden aan kosten die direct betrekking hebben op het evenement, zoals artiesten, accommodatie, organisatie, materiaal, communicatie?
Ontvang je voor jouw evenement via een andere gemeentelijke regeling een bijdrage in de kosten?
Is minimaal 50% van de financiering van je evenement afkomstig van eigen of andere bronnen dan uit de aangevraagde subsidie?

Je komt in aanmerking voor een evenementensubsidie, omdat je aan de voorwaarden voldoet. De gemeente bepaalt de subsidiecategorie van jouw evenement. Daarom stellen we nog een aantal vragen om jouw aanvraag goed te kunnen beoordelen.