Europese verkiezingen voor Niet-Nederlandse inwoners

Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Stemt u in Nederland? Dan moet u zich hiervoor registreren.

Google translate

Wat u moet weten

Woont u in Nederland maar heeft u de nationaliteit van een ander EU-land? Dan mag u zelf bepalen of u in Nederland of in het EU-land van uw nationaliteit stemt. 

Stemt u in Nederland? Dan kiest u voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. U moet zich dan registreren met een formulier.

Registreren

Wilt u stemmen in Nederland en bent u EU-burger maar heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u zich registreren. Dit kunt u doen door onderstaand formulier te downloaden en in te vullen:

Met het formulier verklaart u dat u niet ook in een ander land dan Nederland stemt. Anders zou u 2 keer kunnen stemmen voor het Europees Parlement. En dat mag niet. Ook verklaart u met dit formulier dat u niet van het kiesrecht bent uitgesloten.

Nadat u het formulier heeft ingeleverd, blijft u zolang u in Nederland woont in Nederland geregistreerd als kiezer voor het Europees Parlement.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en woont u in Nederland? Dan is een formulier niet nodig.

Formulier opsturen 

Stuur het formulier naar de gemeente waar u staat ingeschreven. De gemeente moet het formulier uiterlijk op 23 april 2024 hebben ontvangen. 
Stuur de volgende bijlage mee:

  • een kopie van uw geldige paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs uit Nederland, of
  • een kopie van uw geldige paspoort of rijbewijs uit een ander EU-land, of
  • een document waaruit uw identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie blijkt

Stuur het formulier met bijlage naar:

Gemeente Venray 
t.a.v. BRP
Postbus 500
5800 MA VENRAY