Erkenning, gezag en naamskeuze kind

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw kind bij de geboorte alleen een moeder. Als u de vader of duomoeder wilt zijn, dan moet u het kind erkennen. Bij voorkeur voor de 24ste week van de zwangerschap. Maak hiervoor een afspraak.

Meenemen

U komt samen naar de afspraak. U neemt beiden een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, rijbewijs of ID-kaart).

Kosten

De erkenning is gratis.

Waarom erkennen?

Als u een kind erkent, dan bent u de ouder van dit kind. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Wettelijke ouder zijn betekent dat:  

  • u verantwoordelijk bent voor de zorg van uw kind
  • u kunt meebeslissen over de opvoeding
  • uw kind uw achternaam kan krijgen
  • uw kind uw erfgenaam is

Keuze achternaam

Bij de erkenning van uw eerste kind kiest u de achternaam van dit kind. Dit kan de achternaam van de moeder, vader of duomoeder zijn. Kiest u voor de achternaam van de vader of duomoeder? Dan moet de moeder van het kind bij de erkenning in het gemeentehuis aanwezig zijn om de keuze te ondertekenen. Het kind krijgt anders automatisch de achternaam van de moeder.

Gecombineerde achternaam vanaf 1 januari 2024

Het hebben van een achternaam is belangrijk; het zegt iets over wie je bent en bij wie je hoort. Er is een toenemende vraag uit de samenleving om meer keuzevrijheid te hebben bij het kiezen van de achternaam. Om daarmee bijvoorbeeld meer verbondenheid met beide families tot uiting te brengen. Of om beter aan te sluiten bij het internationale naamrecht.

Daarom zijn sinds 1 januari 2024 de opties voor het kiezen van een achternaam uitgebreid. Ouders hebben vanaf dan ook de mogelijkheid om te kiezen voor een combinatie van hun beiden achternamen als achternaam voor hun kind.

Wie kan kiezen voor een gecombineerde achternaam?

De keuze voor een gecombineerde achternaam is mogelijk voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2024. Tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte of bij het erkennen van het kind kunnen ouders samen bij de gemeente hun voorkeur voor een gecombineerde achternaam opgeven. De keuze is eenmalig en geldt ook voor volgende kinderen.

Er is ook een overgangsregeling. Dat betekent dat ouders van wie alle kinderen zijn geboren na 1 januari 2016 de achternaam kunnen laten aanpassen in een gecombineerde achternaam. De kosten hiervoor zijn €75 voor een eerste kind en €50 voor elk volgend kind. De aanpassing kan alleen voor alle kinderen samen. Meer informatie leest u op rijksoverheid.nl

Voor of na de geboorte erkennen

Erkennen vóór de geboorte

U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel erkenning van de ongeboren vrucht. Vanaf de geboorte bent u de ouder. Het kind krijgt bij de geboorte de Nederlandse nationaliteit als één of beide ouders Nederlander zijn.

Komt de moeder niet mee naar de afspraak? Dan heeft u de schriftelijke toestemming met handtekening van de moeder nodig. Vul het onderstaande formulier in en neem het mee naar de afspraak. Ook neemt u een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de moeder mee (paspoort, rijbewijs of ID-kaart).

Erkennen bij de geboorteaangifte

U kunt uw kind ook erkennen als u geboorteaangifte komt doen. U bent de ouder vanaf het moment van erkenning. Bij de erkenning van het 1e kind dat u samen krijgt, kiest u ook de achternaam van het kind. Krijgt u daarna samen nog een kind? Dan krijgt dit kind automatisch dezelfde achternaam.

Erkennen na de geboorte

U kunt uw kind ook na de geboorte erkennen. Dit kan alleen als uw kind nog geen vader heeft.

  • Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan moet de moeder schriftelijk toestemming geven.
  • Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan moet de moeder en uw kind toestemming geven.
  • Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan moet uw kind toestemming geven en persoonlijk meekomen naar de erkenning is het gemeentehuis.

Ouderlijk gezag

  • Erkent u na 1 januari 2023 uw kind? Dan is het ouderlijk gezag automatisch geregeld. Wilt u dit niet? U kunt bij de erkenning verklaren dat alleen de moeder het ouderlijk gezag krijgt.
  • Heeft u voor 1 januari 2023 uw kind erkend? Dan heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over uw kind.