Erkenning en gezag

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw kind bij de geboorte alleen een moeder. Als u de vader of duomoeder wilt zijn, dan moet u het kind erkennen. Bij voorkeur voor de 24ste week van de zwangerschap. Maak hiervoor een afspraak.

Meenemen

U komt samen naar de afspraak. U neemt beiden een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, rijbewijs of ID-kaart).

Kosten

De erkenning is gratis.

Waarom erkennen?

Als u een kind erkent, dan bent u de ouder van dit kind. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Wettelijke ouder zijn betekent dat:  

  • u verantwoordelijk bent voor de zorg van uw kind
  • u kunt meebeslissen over de opvoeding
  • uw kind uw achternaam kan krijgen
  • uw kind uw erfgenaam is

Keuze achternaam

Bij de erkenning van uw eerste kind kiest u de achternaam van dit kind. Dit kan de achternaam van de moeder, vader of duomoeder zijn. Sinds 1 januari 2024 kunnen ouders ook kiezen voor een combinatie van hun beiden achternamen als achternaam voor hun kind. 

Voor of na de geboorte erkennen

Erkennen vóór de geboorte

U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel erkenning van de ongeboren vrucht. Vanaf de geboorte bent u de ouder. Het kind krijgt bij de geboorte de Nederlandse nationaliteit als één of beide ouders Nederlander zijn.

Komt de moeder niet mee naar de afspraak? Dan heeft u de schriftelijke toestemming met handtekening van de moeder nodig. Vul het onderstaande formulier in en neem het mee naar de afspraak. Ook neemt u een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de moeder mee (paspoort, rijbewijs of ID-kaart).

Erkennen bij de geboorteaangifte

U kunt uw kind ook erkennen als u geboorteaangifte komt doen. U bent de ouder vanaf het moment van erkenning. Bij de erkenning van het 1e kind dat u samen krijgt, kiest u ook de achternaam van het kind. Krijgt u daarna samen nog een kind? Dan krijgt dit kind automatisch dezelfde achternaam.

Erkennen na de geboorte

U kunt uw kind ook na de geboorte erkennen. Dit kan alleen als uw kind nog geen vader heeft.

  • Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan moet de moeder schriftelijk toestemming geven.
  • Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan moet de moeder en uw kind toestemming geven.
  • Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan moet uw kind toestemming geven en persoonlijk meekomen naar de erkenning is het gemeentehuis.

Ouderlijk gezag

  • Erkent u na 1 januari 2023 uw kind? Dan is het ouderlijk gezag automatisch geregeld. Wilt u dit niet? U kunt bij de erkenning verklaren dat alleen de moeder het ouderlijk gezag krijgt.
  • Heeft u voor 1 januari 2023 uw kind erkend? Dan heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over uw kind.