Enquête internationale werknemers

Publicatiedatum: 
12 apr 2021
Hoe denkt u over de integratie van internationale werknemers in Venray? Geef uw mening door onderstaande enquête in te vullen. De gegevens die uit deze enquête komen helpen de Gemeente Venray bij het bepalen van een toekomstige aanpak voor de integratie van internationale werknemers.

Internationale werknemers in Venray

Internationale werknemers zijn mensen die in loondienst zijn bij een in Nederland gevestigde organisatie. Deze personen hebben alleen een buitenlandse nationaliteit en dus geen Nederlandse nationaliteit. We willen in kaart brengen hoe inwoners van de Gemeente Venray denken over de integratie van internationale werknemers. Uw mening is daarbij belangrijk. U kunt uw mening doorgeven via een digitale enquête. De gegevens die uit deze enquête komen helpen ons bij het bepalen van een toekomstige aanpak voor de integratie van internationale werknemers. 

Enquête

De enquête begint met enkele vragen over persoonskenmerken. Deze vragen zijn van belang om een algemeen beeld te krijgen van welke personen de enquête invullen en om in de resultaten onderscheid te kunnen maken tussen bepaalde persoonskenmerken (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, wijk of dorp). 
Daarna gaat de enquête in op uw contact met internationale werknemers. Vervolgens komen er stellingen over de economische gevolgen- en de integratie van internationale werknemers. De enquête sluit af met uw mening over de toekomst van internationale werknemers in de Gemeente Venray. De enquête is anoniem, waardoor uw antwoorden niet naar u teruggeleid kunnen worden.

Vul de enquête in