Energietoeslag voor lagere inkomens

We hebben de aanvraagtermijn voor de energietoeslag 2022 verlengd. U kunt de energietoeslag 2022 daarom aanvragen tot en met 31 december 2022.

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een energietoeslag ontvangen. Met deze toeslag kunt u een deel van de energiekosten betalen of het bedrag reserveren voor een komende eindafrekening door de energieleverancier. Als u de energietoeslag ontvangt, komt u automatisch ook in aanmerking voor de extra subsidie energiebesparende maatregelen.

Energietoeslag

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag is een bedrag van € 1.300 of € 650 netto per huishouden. Dit bedrag is afhankelijk van uw inkomensgrens. De energietoeslag wordt één keer per huishouden verstrekt.

Waarom is er de energietoeslag?

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het Rijk verlaagt de energiebelasting. Voor huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het minimum) is er een extra tegemoetkoming van de regering: de eenmalige energietoeslag van € 1.300. De gemeente Venray gaat nog een stapje verder en wil meer inwoners met een laag inkomen ondersteunen. Daarom kunnen huishoudens met een inkomen tussen 120% en 130% van het minimum een eenmalige energietoeslag van € 650. Dit bedrag kunt u reserveren voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de energietoeslag?

Als u tussen 1 januari en 30 april 2022 niet automatisch de energietoeslag op uw rekening heeft ontvangen, dan kunt u de energietoeslag aanvragen. Dit geldt zowel voor de eenmalige energietoeslag van het Rijk (€ 1.300) als voor de eenmalige toeslag van € 650. Let wel: ook hier zijn voorwaarden aan verbonden. Lees verder voor meer informatie.

U komt in aanmerking voor de energietoeslag als u (en uw eventuele partner) op 1 april 2022:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Venray woont;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
 • een laag (gezamenlijk) inkomen heeft:
  = voor de eenmalige energietoeslag van € 1.300 is dit een inkomen tot maximaal 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Hierbij dient u rekening te houden met te ontvangen vakantietoeslag.
  = voor de energietoeslag van € 650 is dit een inkomen tussen 120% en 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. Hierbij dient u rekening te houden met te ontvangen vakantietoeslag.
 • staat ingeschreven in de BRP (gemeentelijke basisadministratie) op het adres waarop de toeslag wordt aangevraagd én als u energiekosten heeft.

Let op: ook studenten kunnen in aanmerking komen voor de energietoeslag. Hierbij wordt rekening gehouden met eventueel inkomen en studiefinanciering.

Geen recht

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar op 1 april 2022:

 • uw inkomen hoger is dan 130% van de bijstandsnorm;
 • u 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • u in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • u alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.

Laatste stand van zaken

De gemeente Venray heeft veel aanvragen binnengekregen voor de eenmalige energietoeslag 2022. We handelen de aanvragen zo snel mogelijk af, maar door de hoeveelheid duurt dit iets langer. U ontvangt uiterlijk binnen 16 weken na het indienen van uw aanvraag een reactie van ons (voorheen was dat acht weken). U hoeft verder geen actie te ondernemen.

Na een positief besluit op uw aanvraag ontvangt u zo snel mogelijk uw betaling. Het kan voorkomen dat de betaling wat langer op zich laat wachten. Ook hiervoor hoeft u geen actie te ondernemen.

Bedankt voor uw begrip.

Aanvragen energietoeslag

Houd bij het aanvragen van de energietoeslag het volgende bij de hand:

 • kopie van uw identiteitsbewijs (geen rijbewijs). Met de app KopieID maakt u een veilige kopie;
 • heeft u een partner? Dan moet uw partner ook een kopie van het identiteitsbewijs meesturen;
 • kopie van een bankafschrift of energiecontract op naam waaruit blijkt dat u energielasten heeft;
 • kopie van uw bankpas of bankafschrift;
 • kopie van uw loonstroken en/of uitkeringsspecificaties (en van uw partner) over de maanden januari, februari en maart 2022. Als u een heffingskorting van de Belastingdienst ontvangt, stuur dan de beschikking voorlopige teruggaaf van de heffingskorting mee.

Aanvraagformulier

pdf Aanvraagformulier energietoeslag 2022 (PDF, 218.69 KB)

 

Digitaal aanvragen

Vul het aanvraagformulier in. Een scan van het ingevulde formulier met bijlagen kunt u als volgt verzenden:

 • klik op de link 'Verzenden aanvraagformulier Energietoeslag'.
 • log in met uw DigiD en volg de instructies;
 • het kan druk zijn. Houd er daarom rekening mee dat het uploaden van bestanden langer kan duren;
 • heeft u de aanvraag verstuurd? Dan ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging.

Schriftelijk aanvragen

Wilt u de aanvraag liever per post indienen? Vul het aanvraagformulier in en stuur het met bijlagen naar:

Gemeente Venray
Postbus 500
5800 AM Venray

U kunt de aanvraag ook in een gesloten envelop in onze brievenbus doen. De brievenbus vindt u rechts van de inrit, direct aan de Raadhuisstraat.

De aanvraag kunt u indienen tot en met 31 december 2022.

Ondersteuning nodig?

Een onverwachte gebeurtenis, zoals de stijging van energieprijzen, kan uw financiële situatie overhoop halen. Bij financiële problemen is het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te zoeken. Bent u benieuwd naar uw situatie? Kijk op www.geldfit.nl en doe de test. Of bel met (0800) 81 15. U ontvangt een persoonlijk advies over eventueel te nemen vervolgstappen.

Heeft u liever direct een afspraak? Maak dan een afspraak bij het spreekuur Hulp bij financiën.

Energietoeslag ook in 2023

Door het kabinet is bekendgemaakt dat in 2023 ook een energietoeslag verstrekt gaat worden door gemeenten. Wij bekijken op dit moment hoe wij hier als gemeente Venray mee omgaan. Houd deze website in de gaten voor de meest actuele informatie.

Subsidie energiebesparende maatregelen

Behalve de energietoeslag, mag de gemeente subsidie van de Rijksoverheid beschikbaar stellen voor de aanschaf van energiebesparende artikelen of voor het vervangen van witgoed. We kunnen nu nog niet zeggen hoe de regeling eruit gaat zien en om hoeveel subsidie het per huishouden zal gaan. Er zal in ieder geval geen geld worden uitgekeerd. Als u de energietoeslag ontvangt, komt u automatisch in aanmerking voor deze extra subsidie. Dan ontvangt u naar verwachting in het 4e kwartaal van 2022 een brief met meer informatie hierover.

Als u de energietoeslag aanvraagt, wordt automatisch gekeken of u ook in aanmerking komt voor deze extra subsidie energiebesparende maatregelen. U hoeft zelf dus geen actie te ondernemen om de subsidie aan te vragen.

Vragen

Heeft u vragen? Bel met het Schakelplein van de gemeente, via (0478) 52 33 33. Kies in het menu voor 1.