Energietoeslag 2023

26 oktober 2023
Algemeen

De regering heeft op 3 oktober ingestemd met het wetsvoorstel Energietoeslag 2023. Net als in 2022 keert Gemeente Venray in 2023 een eenmalige energietoeslag uit voor huishoudens met een laag inkomen. De toeslag wordt in de meeste gevallen automatisch overgemaakt. In Venray kunnen huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum aanspraak maken op een toeslag van € 800,-. Huishoudens met een inkomen tussen 120% en 130% van het sociaal minimum kunnen aanspraak maken op een toeslag van € 400,-.

Automatisch op rekening

Voor huishoudens in gemeente Venray die energietoeslag 2022 hebben ontvangen, wordt een automatische controle gedaan of zij ook in aanmerking komen voor energietoeslag 2023. Zij worden hierover binnen twee weken per brief geïnformeerd. Ze hoeven dus geen aanvraag in te dienen, maar ze krijgen de energietoeslag uiterlijk 31 december 2023 automatisch op hun rekening bijgeschreven als ze aan de voorwaarden voldoen.

Dit geldt ook voor huishoudens die een uitkering ontvangen van de gemeente of die in een schuldhulpverleningstraject zitten. Deze huishoudens hoeven zelf geen actie te ondernemen.

Aanvragen

Venraynaren met een laag inkomen, zonder bijstandsuitkering en die niet de energietoeslag 2022 hebben ontvangen, kunnen vanaf 1 november 2023 de energietoeslag aanvragen. Meer informatie en de voorwaarden zijn te vinden op Energietoeslag 2023 | Gemeente Venray. Daar vindt u vanaf 1 november 2023 ook het bijhorende aanvraagformulier.