Emigreren

Emigreert u vanuit Venray naar het buitenland? Geef dan uw vertrek uiterlijk vijf dagen vóór uw vertrekdatum door. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak.

Wat u moet weten

Schriftelijk melden

U kunt uw verhuizing naar het buitenland soms schriftelijk doorgeven. Dit kan alleen als alle gezinsleden van het adres meeverhuizen. Blijven er één of meer gezinsleden achter? Dan komen de gezinsleden die emigreren persoonlijk naar het gemeentehuis om de emigratie door te geven. Dit geldt ook voor minderjarige kinderen. Woont u op een adres met meerdere personen en u bent geen familie van elkaar, dan kunt u de emigratie schriftelijk doorgeven. Neem hiervoor telefonisch contact met ons op via (0478) 52 33 33.

Wie kan een emigratie doorgeven?

  • Iedereen van 16 jaar en ouder kan een emigratie voor zichzelf doorgeven.
  • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners kunnen voor elkaar een emigratie doorgeven (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen).
  • Ouder, voogd of verzorger geeft de emigratie door voor minderjarige kinderen (alleen als de ouder, voogd of verzorger samen met de minderjarige kinderen naar het buitenland vertrekt).
  • Ouders geven de emigratie door voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen).
  • Meerderjarige kinderen kunnen voor inwonende ouder(s) de emigratie doorgeven (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen).
  • De curator geeft de emigratie door voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs (zoals een paspoort of rijbewijs).
  • Gegevens over naar welk land u verhuist, wat uw eerste adres daar is en wanneer u verhuist.

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing naar het buitenland of emigratie is gratis.

Wilt u een bewijs van de uitschrijving? Deze kunt u op de dag van uitschrijving aanvragen. Lukt dat niet, bezoek dan een RNI gemeente.