Dwangsomregeling

Voor aanvragen en bezwaarschriften geldt een beslistermijn. Beslist de gemeente te laat? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen.

Wat u moet weten

Beslist de gemeente te laat op uw aanvraag voor een vergunning, ontheffing of bezwaar? Dan kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen. In sommige gevallen heeft u geen recht op een dwangsom:

  • Als de gemeente door u veel te laat op de hoogte is gesteld
  • Als de aanvrager geen belanghebbende is
  • Als de aanvraag niet volledig is

Aanvragen

  • U meldt schriftelijk de ingebrekestelling. U kunt hiervoor dit formulier van de Rijksoverheid gebruiken.
  • Na uw ingebrekestelling heeft de gemeente 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen
  • Lukt dat niet, dan heeft u recht op een financiële vergoeding (dwangsom)
  • Deze vergoeding is maximaal € 1.442