Dossiers vergunningverlening, toezicht en handhaving inzien

U kunt dossiers voor vergunningverlening, toezicht en handhaving gericht op bouw en milieu inzien bij de gemeente.

Dossiers opvragen

Bij de inzage van dossiers kunnen geen inhoudelijke vragen over de dossiers beantwoordt worden. Heeft u na de inzage toch vragen? Dan kunt u die stellen via ons online contactformulier.

Wat u moet weten

Tekeningen van nieuwe bouwwerken kunt u pas opvragen als de vergunning is verleend. U kunt inzien:

  • Tekeningen van alle bestaande gebouwen in Venray
  • Tekeningen die horen bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning
  • De aanvraag en verleende vergunning met datum

Aanvragen

  • Vul hiervoor het online formulier in. U kunt hierin aangeven welke dossiers u wilt inzien.
  • U kunt kiezen of u de dossiers digitaal of op het gemeentehuis wilt inzien.
  • Voor het digitaal inzien verzenden we de stukken per e-mail. Let op: hier zitten kosten aan verbonden omdat de stukken moeten worden ingescand.
  • Voor het inzien op het gemeentehuis nemen we telefonisch contact met u op om een afspraak in te plannen.

Kosten

  • Voor het digitaal verzenden van de stukken worden kosten in rekening gebracht. De kosten zijn afhankelijk van de tijdsduur voor het scannen (€ 28,10 per kwartier).
  • U hoeft niets te betalen voor inzage op het gemeentehuis.