Dossiers vergunningverlening, toezicht en handhaving inzien

U kunt dossiers voor vergunningverlening, toezicht en handhaving gericht op bouw en milieu inzien bij de gemeente.

Wat u moet weten

Tekeningen van nieuwe bouwwerken kunt u pas opvragen als de vergunning is verleend. U kunt inzien:

  • tekeningen van alle bestaande gebouwen in Venray;
  • tekeningen die horen bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning;
  • de aanvraag en verleende vergunning met datum.

Dossiers bodemonderzoeken kunt u niet via dit formulier opvragen. Daarvoor kunt u terecht op Bodeminformatie opvragen.

Aanvragen

  • Vul hiervoor het online formulier in. U kunt hierin aangeven welke dossiers u wilt inzien.
  • U kunt kiezen of u de dossiers digitaal of op het gemeentehuis wilt inzien.
  • Voor het digitaal inzien verzenden we de stukken per e-mail. Let op: hier zijn kosten aan verbonden omdat de stukken moeten worden ingescand.
  • Voor het inzien op het gemeentehuis nemen we telefonisch contact met u op om een afspraak in te plannen.

Kosten

  • Voor het digitaal verzenden van de stukken brengen we kosten in rekening. De kosten zijn afhankelijk van de tijdsduur voor het scannen (€ 28,70 per kwartier).
  • U hoeft niets te betalen voor inzage op het gemeentehuis.