Doet u mee aan het onderzoek ‘Boeren en Buren’?

Publicatiedatum: 
25 jun 2019

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is in samenwerking met de provincie en gemeente Venray het project ''Boeren en Buren'' gestart. Veehouders en omwonenden meten een jaar lang de luchtkwaliteit. De metingen worden op en rondom veehouderijen, bij omwonenden en in de openbare ruimte gedaan. Ook wordt bekeken welke bronnen (bijvoorbeeld agrarische sector, verkeer) welk deel van de luchtvervuiling veroorzaken.

Door het invullen van een vragenlijst komt er meer inzicht in hoe veehouders, omwonenden en de betrokken ambtenaren zich tot elkaar verhouden en wat de ervaringen van veehouders en inwoners zijn op het gebied van leefomgeving en gezondheid.

Om een zo volledig mogelijk beeld van de situatie te vormen vragen we u om de vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.