De raad beslist mee over zonnepark Smakt

Publicatiedatum: 
20 dec 2018
Het college van burgemeester en wethouders betrekt de gemeenteraad bij het initiatief van het bedrijf Kronos om een zonnepark te realiseren ten zuiden van de dorpen Smakt en Holthees. Dit plan, met circa 25 ha aan zonnepalen, wordt in februari 2019 aan de raad voorgelegd

De raad wordt in februari gevraagd om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het project te verlenen. Als deze in februari 2019 door gemeenteraad wordt afgegeven, ligt het plan (opnieuw) ter inzage voor zienswijzen. De raad wordt betrokken omdat tijdens een informatieavond op 19 november 2018 bleek dat het plan bij de omgeving gevoeliger ligt dan in eerste instantie gedacht. Ook vonden de inwoners dat ze niet goed geïnformeerd waren over de plannen.

Zonnepark

Een zonnepark is een veld met zonnepanelen. De zonnepanelen wekken op een duurzame manier elektriciteit op uit het zonlicht. De ervaren ontwikkelaar Kronos Solar wil een zonnepark realiseren in Smakt en verbindt zich 25 jaar aan het park. Het park moet groene stroom opwekken voor circa 7700 huishoudens.

Energietransitie en CO2 vermindering

De gemeente Venray moet de komende jaren grote inspanningen leveren om in 2030 de CO2 uitstoot met de helft te hebben verminderd. Het lokaal opwekken van groene stroom met zonnepanelen en windmolens is daarbij heel belangrijk. Zonder deze grootschalige stroomproductie haalt de gemeente de doelstelling niet. Het project in Smakt is het eerste maar zeker niet het enige project wat daaraan bij moet dragen.

Smakt