De hoogte van een bijstandsuitkering 120%

Welke bijstandsnorm voor u geldt, hangt af uw inkomen, leeftijd en leefsituatie. De norm bepaalt hoeveel bijstand u kunt krijgen.

 

Jonger dan 21 jaar                                                                            

ex.   vakantietoeslag

in.  vakantietoeslag

Alleenstaand met of zonder kind      290,01            305,27
Gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar      580,01           610,54
Gehuwd, zonder kind, één ouder dan 21 jaar    1.129,07        1.188,49
Gehuwd met kind, beiden jonger 21 jaar      915,64          963,83
Gehuwd met kind, één ouder dan 21 jaar    1.464,69       1.541,78

Personen 21 jaar en ouder, maar jonger dan
pensioengerechtigde leeftijd         

ex. vakantietoeslag

     in. vakantietoeslag

Alleenstaande of alleenstaande ouder                     1.174,68                      1.236,50
Gehuwden of samenwonenden                      1.678,12                      1.766,44

Kostendelersnorm 21 jaar of
ouder maar jonger dan                       
pensioengerechtigde
leeftijd, per persoon bij:         

ex. vakantietoeslag

    in. vakantietoeslag

2 personen                            839,06                         883,22
3 personen                            727,13                         765,40
4 personen                            671,25                         706,58
5 personen                            637,69                         671,25
6 personen                            615,36                         647,75

Normen pensioengerechtigden

ex. vakantietoeslag

in. vakantietoeslag

Alleenstaande of alleenstaande ouder

                   1.315,60

              1.384,84

gehuwden of samenwonenden, beiden pensioengerechtigd

                   1.791,51

              1.885,80

Gehuwden of samenwonenden, één pensioengerechtigd,

ander niet

                   1.791,51

              1.885,80

Normen in inrichting                                           

ex. vakantietoeslag

in. vakantietoeslag

Alleenstaande of alleenstaande ouder

                      371,96

                 391,54

Gehuwden

                      578,56

                 609,01

Vermogensgrenzen

  • Alleenstaande € 6.120
  • Gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders: € 12.240

Let op: op grond van de wet is de gemeente verplicht om het recht op toeslagen te beoordelen op basis van inkomen, inclusief vakantietoeslag. Het inkomen dat u maandelijks ontvangt is (meestal) exclusief vakantietoeslag. Het kan dus zijn dat u door de hoogte van de vakantietoeslag geen recht heeft op een toeslag.