Controles op ongewenste situaties bedrijventerreinen

Publicatiedatum: 
8 apr 2021
Het Regionaal interventie Team (het RIT) hield dinsdag 6 april een integrale bestuurlijke controle op bedrijventerreinen in Venray en Gennep. Aan deze actie namen medewerkers van de politie, de gemeente Venray, de gemeente Gennep en de Veiligheidsregio deel.

Controle

Tijdens de actie zijn op het industrieterrein in Venray bedrijven gecontroleerd op milieuovertredingen, strijdigheid met het bestemmingsplan en overtredingen van de brandveiligheid. Ook is er gecontroleerd op signalen die duiden op ondermijnende criminaliteit. Er zijn geen ongewenste situaties aangetroffen.

Vergroten van veiligheid

Burgemeester Luc Winants: “De actiedag is succesvol geweest. Er zijn immers niet direct overtredingen aan het licht gekomen en dat is zeer positief. De controles geven ons wél een goed beeld van wat er speelt op de bedrijventerreinen en daarom zijn deze controles zo belangrijk. Ze dragen bij aan het voorkomen van ondermijning en het vergroten van de veiligheid in onze gemeente”.

Regionaal Interventie Team

Het Regionaal Interventie Team is actief in de Noord-Limburgse gemeenten Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Beesel. Onder regie van het RIT controleren diverse overheidsorganisaties gezamenlijk panden en locaties op het naleven van de wet- en regelgeving. Het team kijkt onder meer naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, het bestemmingsplan, vergunningen, milieuzaken, inschrijving Basisregistratie Personen, mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen en signalen die mogelijk duiden op ondermijnende criminaliteit.

Ziet u een verdachte situatie? Meld het!

Naast de rol van de gemeente en politie in de aanpak van ondermijning is ook de rol van u als inwoners en ondernemers heel belangrijk! U bent de ogen en oren in uw de wijk of dorp. Verdachte situaties kunt u melden bij de gemeente Venray (0478 – 523 333), de politie (0900-8844) of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).