Contact over uw WOZ-waarde

Heeft u een vraag over de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand, de taxatie of de tenaamstelling en wilt u hierover met ons in gesprek? Neem contact op via (0478) 52 33 33.

Wat u moet weten

Neem bij een vraag over de WOZ-waarde contact met ons op. Misschien is bezwaar maken dan niet meer nodig. Heeft u ons gesproken en wilt u toch bezwaar maken? U heeft hiervoor voldoende tijd omdat er een termijn van zes weken voor staat.

WOZ-waarde te hoog of te laag? Bel eerst de gemeente

Heeft u onlangs de aanslag gemeentelijke heffingen/WOZ-waarde ontvangen? De gemeente bepaalt de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk. Bent u van mening dat er een fout is gemaakt? Bel dan eerst met de gemeente. Ervaren taxateurs helpen u graag om de vastgestelde WOZ-waarde te toetsen. Als de WOZ-waarde inderdaad niet juist is, kan die wellicht ook zonder bezwaarschrift worden gecorrigeerd.

Bureaus en makelaars plaatsen regelmatig advertenties waarin zij zich opwerpen als uw belangenbehartiger: "WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!". Maar als het bezwaar wordt toegekend en de WOZ-waarde wordt gewijzigd, moet de gemeente deze bureaus een wettelijk vastgestelde vergoeding betalen. En dat kan behoorlijk oplopen, tot € 720 voor elk toegekend bezwaar. Een fors bedrag, zeker als het om kleine verschillen gaat.

Een rekenvoorbeeld

Wanneer een bezwaarschrift wordt toegekend en de WOZ-waarde van uw woning met bijvoorbeeld € 10.000 wordt verlaagd, betekent dit een vermindering op uw aanslag van € 11,51. De gemeenschap verliest echter € 720, omdat de gemeente het bureau voor zijn ‘werkzaamheden’ moet betalen. Dat zijn kosten die moeten worden doorberekend in de tarieven van de onroerende zaakbelastingen in het volgende belastingjaar. Dit betekent in de praktijk hogere belastingtarieven, waardoor de ‘winst’ van € 11,51 weer weg is.

Contact opnemen

Neem daarom eerst telefonisch contact op met de gemeente via (0478) 52 33 33. We staan u graag te woord.

Marktontwikkelingen

De prijzen voor woningen zijn al enkele jaren sterk in beweging. Prijsschommelingen hebben ook gevolgen voor de WOZ-waarden van woningen. De WOZ-waarde is een zo goed mogelijke schatting van de prijs waarvoor je de woning zou kunnen verkopen. Voor de WOZ-waarde wordt daarbij altijd gekeken naar de prijs die een jaar eerder verkregen zou kunnen worden. We noemen dat de waardepeildatum.

Uw WOZ-waarde in 2023 is gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2022. We kijken daarbij voor welk bedrag u uw woning op 1 januari 2022 had kunnen verkopen. De situatie op de huizenmarkt in 2023 heeft nog geen invloed op de WOZ-waarde voor belastingjaar 2023.

Waarom stijgt mijn WOZ-waarde?

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Ozb-tarief woningen verlaagd

Vanwege de hoge WOZ-waarden heeft de gemeenteraad de onroerendezaakbelasting (ozb) voor woningen lager vastgesteld dan vorig jaar. Met het ozb-tarief en de WOZ-waarde berekenen we het bedrag op uw aanslagbiljet voor de onroerendezaakbelasting.