Conferentie Mensen met verward gedrag

Publicatiedatum: 
7 jun 2017
In Venray is op donderdag 22 juni de provinciale conferentie Mensen met verward gedrag. Tijdens deze informatieve en interactieve bijeenkomst in Schouwburg Venray onderzoeken mensen die werken bij onder andere politie, maatschappelijke opvang, GGZ, huisartsenpost, woningstichting, gemeente, maatschappelijk werk en zorg voor verstandelijk beperkten en dementerenden samen met ervaringsdeskundigen hoe de keten in Limburg mensen met verward gedrag zo goed mogelijk kan helpen of doorverwijzen. Zodat niemand tussen wal en schip raakt.

In de samenleving krijgen we steeds vaker te maken met personen met verward gedrag. Soms zorgen personen met verward gedrag voor overlast, soms ook vormen zij een gevaar voor zichzelf of anderen. Ze hebben hulp nodig, maar vragen daar niet altijd om. Of ze kloppen bij de verkeerde instantie aan. Om de hulp aan verwarde personen aan te pakken is het landelijk Schakelteam Verwarde Personen opgericht. Voorzitter van het team is Onno Hoes. De missie van het Schakelteam is ‘Niemand tussen wal en schip’. In de ondersteuning, opvang en zorg van mensen met verward gedrag is het van groot belang dat de persoon zelf en zijn familie centraal staan. Dat hulpverleners nauw samenwerken en niet loslaten voordat een ander het overgenomen heeft. Zo raakt niemand tussen wal en schip. Gemeenten en regio’s willen per 1 oktober 2018 beschikken over een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Ketenaanpak

In Limburg zijn de partners in de keten die te maken hebben personen met verward gedrag daar druk mee doende. Uitgangspunten voor de samenwerking zijn: nooit terugsturen, maar als keten samen doorverwijzen, aanpakken en oplossen. Niet uitgaan van de systeemwereld van de hulpverleners, maar aansluiten bij de leefwereld van de degene die hulp nodig heeft. Ervaringsdeskundigen hebben dan ook een belangrijke rol in de aanpak.

Limburg is één van de zogeheten verdiepingsregio’s voor de ketenaanpak van mensen met verward gedrag. In die regio’s bedenken professionals samen met de ervaringsdeskundigen hoe de ketenaanpak eruit kan zien, zodat niet iedere gemeente of regio zelf het wiel hoeft uit te vinden. Burgemeester Hans Gilissen van Venray is de voortrekker in Limburg, samen met wethouder Peter van Zutphen (Heerlen). Venray is een gemeente met een eeuw ervaring met mensen uit de psychiatrie.

Sluitende hulpverlening

De samenwerking heeft al tot een aantal geslaagde voorbeelden van sluitende hulpverlening geleid. Maar er zijn ook nog knelpunten en dilemma’s waarvoor oplossingen moeten komen. Deze conferentie heeft als doel die oplossingen te zoeken, maar ook om de succesvolle initiatieven in de provincie een podium te bieden. Geheel volgens de missie van het Schakelteam hebben ervaringsdeskundigen een belangrijke rol in de conferentie. Immers, zij weten waarom ketensamenwerking zo belangrijk is, en hoe het voelt als een ander de regie van je leven overneemt.

Conferentie

De conferentie is gratis toegankelijk voor iedereen die zich bij het onderwerp betrokken voelt. Naast het informatief en interactief programma is er volop gelegenheid om nader met elkaar kennis te maken en het netwerk te versterken.

De conferentie op donderdag 22 juni is in Schouwburg Venray en begint om 9.30 uur. Vol = vol!

Aanmelden voor de conferentie