Concept Notitie Militaire luchthaven De Peel

Defensie bereidt een zogenoemd luchthavenbesluit voor om Vliegbasis De Peel op termijn weer in gebruik te nemen.

Voor dit Luchthavenbesluit moet Defensie ook de effecten voor het milieu in kaart brengen. Dat gebeurt in een milieueffectrapport. Deze Concept Notitie Reikwijdte en detailniveau biedt de basis voor dit milieueffectrapport. Ook biedt het de basis voor eventuele vergunningen die Defensie moet aanvragen vanwege de Wet natuurbescherming en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

pdf Bekijk de concept notitie Militaire luchthaven De Peel (PDF, 1.25 MB)

 

Inzien

De concept notitie is van 26 juni tot en met 21 augustus 2019 in te zien bij:

  • het ministerie van Defensie, Plein 4, 2511 CR Den Haag
  • het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag (alleen op afspraak, telefoon 070 456 89 99)
  • het provinciehuis, Limburglaan 10, 6229 GA  Maastricht 
  • het gemeentehuis van Venray, Raadhuisstraat 1, 5801 MB. Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen dan voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip en er is iemand beschikbaar om vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via telefoonnummer 0478-523333

Zienswijze

De notitie is een concept. Dit betekent dat iedereen tot en met woensdag 21 augustus 2019 zijn/haar mening kan geven over de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit kan door het indienen van een zogenoemde zienswijze. Die kunt u e-mailen naar: hdb.secretariele.ondersteuning@mindef.nl. Of stuur het per post naar: Ministerie van Defensie, Directie Integraal Beleid, t.a.v. Zienswijze De Peel, Postbus 20701, 2500 ES Den Haag.