Compensatieregeling voor budgethouders en zorgverleners pgb

Publicatiedatum: 
16 Mar 2017
Bent u budgethouder of pgb-zorgverlener? En hebt u tussen 1 februari 2015 en 31 december 2015 extra kosten gemaakt als gevolg van minimaal één vertraagde betaling door de SVB in 2015? Dan kunt u bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport compensatie voor deze kosten aanvragen.

Dit is mogelijk door de compensatieregeling trekkingsrecht pgb 2015. Deze regeling geldt alleen voor pgb’s van de wetten Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet 2015. Pgb’s op grond van de Zorgverzekeringswet vallen buiten de regeling. Kosten die in aanmerking komen voor compensatie zijn:

  • telefoon-, kopieer-, porto- en boetekosten
  • het afsluiten van een lening of inzet van eigen financiële middelen
  • inhuur en werving van aanvullend personeel of derden voor administratieve werkzaamheden
  • kosten voor de inzet van een andere zorgverlener
  • gederfde arbeidsinkomsten

Voorwaarden voor compensatieregeling pgb

Voorwaarde voor compensatie is dat u kunt aantonen dat u de kosten inderdaad hebt gemaakt en dat ze het gevolg zijn van een vertraagde betaling. Dit doet u door bij uw aanvraag bewijsstukken te voegen. U licht ook toe welke onderdelen van de bewijsstukken relevant zijn en waarom ze naar uw mening bewijzen dat u in aanmerking komt voor compensatie.

Hoe en waar vraagt u aan?

Tot 31 mei 2017 kunt u een aanvraag indienen. Op compensatieregelingpgb.nl vindt u het aanvraagformulier en nog meer informatie. U kunt ook bellen met het klantcontactcentrum van het Ministerie van VWS: (070) 20 90 999.