Commissie 'Venray viert 75 jaar vrijheid'

De commissie ‘Venray viert 75 jaar vrijheid’ is een officieel adviesorgaan van het college. Leden zijn vrijwilligers die zich bij het thema betrokken voelen, ondersteund door een ambtelijk secretaris

In 2019-2020 vieren we in heel Nederland, dus ook in Venray, dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn, het einde van de Tweede Wereldoorlog. Naast herdenken vieren we vooral de vrijheid in al zijn verschijningsvormen. Alle grote en kleine plannen worden in kaart gebracht, de commissie is het centrale aanspreekpunt. De commissie adviseert het college als het gaat om het stimuleren en verbinden van mensen en ideeën. Daar waar plannen elkaar in tijd of inhoud overlappen, zal de commissie verbindingen leggen. Ook zorgt de commissie voor aansluiting bij het provinciale burgercomité, de Euregio en het Nationale Comité 4 en 5 mei. Burgemeester Hans Gilissen is als portefeuillehouder extra betrokken bij het vieren van 75 jaar vrijheid.

De commissie ‘Venray viert 75 jaar vrijheid’ bestaat uit vijf vrijwilligers: Gerda van Stelten, Sjoerd Ewals, Wim Peeters, Ernest Raedts en André Poels. De commissie krijgt steun als ambtelijk secretaris van Mirjam Smit. Ideeën, suggesties, vragen kunt u richten aan vvv@venray.nl.