Commissie bezwaarschriften

De Commissie bezwaarschriften Venray heeft regelmatig hoorzittingen over ingediende bezwaren. Meestal zijn de hoorzittingen openbaar. Deze kunt u als toehoorder bijwonen als u zich aanmeldt.

Commissie bezwaarschriften

De Commissie bezwaarschriften Venray adviseert de gemeente over ingediende bezwaarschriften. Nadat een bezwaarschrift is ingediend, wordt meestal een hoorzitting gehouden waarin partijen de gelegenheid krijgen om hun bezwaren mondeling nader toe te lichten.

Hoorzittingen

De hoorzittingen vinden op dinsdagochtend plaats in het gemeentehuis van Venray. De zaken die op zitting komen en de aanvangstijden worden vermeld in onderstaande agenda. Als de hoorzitting om specifieke redenen niet openbaar is dan wordt dat in de agenda aangegeven.

Agenda eerstvolgende hoorzitting

Agenda hoorzitting dinsdag 19 oktober 2021

Tijd Onderwerp Openbaar / Niet openbaar
10.15 - 10.45 uur

Een bezwaarschrift is gericht tegen het besluit van 30 juni 2021,

inzake recht op vergetelheid.

Openbaar
10.45 - 11.15 uur

Een bezwaarschrift is gericht tegen het besluit van 27 juli 2021,

inzake opheffen voorrangsweg/vaststellen maximumsnelheid en voorrangskruispunten

en gebod passeren middengeleiders Maasheseweg.

Openbaar

Hoorzitting bijwonen

Wilt u een hoorzitting als toehoorder bijwonen? Dat kan in de meeste gevallen. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus moet u zich uiterlijk 24 uur van tevoren aanmelden als u een openbare zaak op zitting wilt bijwonen. Meldt u aan via gemeente@venray.nl onder vermelding van ‘bijwonen hoorzitting d.d.’. Op de dag van de hoorzitting kunt u zich melden bij de receptie van het gemeentehuis.