Commissie bezwaarschriften

De Commissie bezwaarschriften Venray heeft regelmatig hoorzittingen over ingediende bezwaren. De hoorzittingen van de commissie bezwaarschriften zijn openbaar, behalve als het gaat om bezwaarschriften over het sociale zekerheidsrecht. Of als de voorzitter om specifieke redenen heeft besloten de deuren gesloten te houden. De openbare hoorzittingen kunt u als toehoorder bijwonen als u zich hiervoor op tijd aanmeldt.

Commissie bezwaarschriften

De Commissie bezwaarschriften Venray adviseert de gemeente over ingediende bezwaarschriften. Nadat een bezwaarschrift is ingediend, kan een hoorzitting worden gehouden waarin partijen de gelegenheid krijgen om hun standpunten mondeling nader toe te lichten.

Hoorzittingen

De hoorzittingen vinden meestal een keer in de twee weken op dinsdagochtend plaats in het gemeentehuis van Venray. De zaken die op zitting komen en de aanvangstijden worden vermeld in de agenda voor de volgende hoorzitting. Daarbij wordt per zaak aangegeven of de hoorzitting openbaar is of niet.

Agenda eerstvolgende hoorzitting

Agenda hoorzitting dinsdag 5 december 2023
Tijd Openbaar? Onderwerp
09.30-10.00 Niet openbaar

Het bezwaarschrift tegen de beslissing van 28 september 2023 tot toekenning bijzondere bijstand rechtsbijstand betreffende eigen bijdrage.

Hoorzitting bijwonen

Wilt u een hoorzitting als toehoorder bijwonen? Meld u dan uiterlijk op maandag vóór 12 uur voorafgaand aan de hoorzitting aan bij het secretariaat van de commissie bezwaarschriften. Dat kan via gemeente@venray.nl.

Voor de start van de hoorzitting kunt u zich vervolgens melden als toehoorder bij de receptie van het gemeentehuis. Zorg dat u op tijd aanwezig bent.