Commissie bezwaarschriften

De Commissie bezwaarschriften Venray heeft regelmatig hoorzittingen over ingediende bezwaren. Meestal zijn de hoorzittingen openbaar. Deze kunt u als toehoorder bijwonen als u zich aanmeldt.

Commissie bezwaarschriften

De Commissie bezwaarschriften Venray adviseert de gemeente over ingediende bezwaarschriften. Nadat een bezwaarschrift is ingediend, wordt meestal een hoorzitting gehouden waarin partijen de gelegenheid krijgen om hun bezwaren mondeling nader toe te lichten.

Hoorzittingen

De hoorzittingen vinden op dinsdagochtend plaats in het gemeentehuis van Venray. De zaken die op zitting komen en de aanvangstijden worden vermeld in onderstaande agenda. Als de hoorzitting om specifieke redenen niet openbaar is, dan wordt dat in de agenda aangegeven.

Agenda eerstvolgende hoorzitting

De agenda voor de eerstvolgende hoorzitting plaatsen we hier zodra deze bekend is.

Hoorzitting bijwonen

Wilt u een hoorzitting als toehoorder bijwonen? Dat kan in de meeste gevallen. In de agenda van de eerstvolgende zitting staat aangegeven of een zitting openbaar of niet openbaar is. Wanneer een zitting niet openbaar is, zullen slechts betrokken partijen worden toegelaten. Voor een openbare hoorzitting kunt u zich vooraf melden als toehoorder bij de receptie van het gemeentehuis. Zorg dat u op tijd aanwezig bent.